τι είναι ο ορισμός και η έννοια του efta

Μία από τις οικονομικές συμμαχίες που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι η ΕΖΕΣ, της οποίας τα αρχικά προέρχονται από τα αγγλικά, συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση Ελευθέρων Tade, η οποία στα Ισπανικά συνήθως μεταφράζεται ως Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. Οι χώρες που την απαρτίζουν σήμερα είναι τέσσερις: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. Αυτή η υπερεθνική ένωση ιδρύθηκε το 1960 για να ανταγωνιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ορισμένα κράτη έφυγαν από την ΕΖΕΣ για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σκοποί και στρατηγικές

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, ο σκοπός είναι να προωθήσει το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών του και, ταυτόχρονα, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του.

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΕΖΕΣ βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές: την ελεύθερη αγορά που θεωρείται συνώνυμη με την οικονομική ευημερία και την ανάγκη δημιουργίας δίκαιων ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ των μελών της. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες των εθνών που την αποτελούν εγγυημένη ελεύθερη κυκλοφορία στην επικράτεια της ΕΖΕΣ και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι πλήρως συντονισμένα.

Ένας από τους μηχανισμούς που προωθεί η ΕΖΕΣ είναι η βελτίωση του συντονισμού σε σχέση με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές μεταξύ των κρατών μελών. Για το σκοπό αυτό, έχουν ληφθεί εσωτερικά μέτρα για την αποφυγή του προστατευτισμού στις πολυμερείς σχέσεις. Εξαιτίας αυτού, οι χώρες μέλη της ΕΖΕΣ δεν επιβάλλουν ειδικές τιμές στην εμπορική δραστηριότητα.

Η γεωργία, η αλιεία και η υγεία θεωρούνται τρεις στρατηγικοί τομείς της ένωσης.

Πρακτικές που η ΕΖΕΣ θεωρεί ασύμβατες με τους σκοπούς της

Προκειμένου η εμπορική ανταλλαγή να είναι ρευστή και γόνιμη, οι καθιερωμένες συμφωνίες υποδεικνύουν δύο τύπους γενικών ασυμβίβαστων:

1) εταιρείες από αυτές τις χώρες δεν θα είναι σε θέση να συνάψουν συμφωνίες που είναι αντίθετες με αυτές που προωθούνται από την ΕΖΕΣ και

2) κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υιοθετήσει μονοπωλιακή θέση σε κανέναν οικονομικό τομέα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να επανέλθει στην ΕΖΕΣ μετά το BREXIT

Στο τέλος του 2016, οι Βρετανοί αποφάσισαν σε δημοψήφισμα να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει κάποια αστάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ίδια την ΕΕ. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να ζητήσει την επανένταξη στην ΕΖΕΣ, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι Βρετανοί θα διατηρούσαν εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ, ακόμη και αν δεν ήταν μέρος αυτής.

Φωτογραφίες: Fotolia - psdesign1 / dglavinova


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found