ορισμός της κοινωνικής εκπαίδευσης

Η κοινωνική εκπαίδευση είναι μια παιδαγωγική υπο-πειθαρχία, κατόπιν αιτήματος της εκπαίδευσης, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση της ένταξης των μαθητών στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα που την περιβάλλουν με την αποστολή να εγγυηθεί την ανάπτυξή τους σε όλες τις πτυχές και επίπεδα και έτσι να είναι σε θέση να επεκταθεί όχι μόνο τις φιλοδοξίες τους στην εκπαίδευση αλλά και στον επαγγελματικό, στο μέλλον, φυσικά, και την κοινωνική συμμετοχή, μεταξύ άλλων θεμάτων, που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξή τους.

Πειθαρχία που προωθεί την ενσωμάτωση των μαθητών στα κοινωνικά δίκτυα για να εγγυηθεί την ανάπτυξή τους και την κοινωνική ένταξή τους σύμφωνα με

ο Κοινωνική εκπαίδευση Είναι μια μορφή Κοινωνική παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτικές στρατηγικές και περιεχόμενο με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και τη βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπων γενικά και ιδίως την επίλυση προβλημάτων των περιθωριοποιημένων ομάδων που έμειναν εκτός του συστήματος.

Επιβολή δικαιωμάτων και αποφυγή περιθωριοποίησης

Αυτό που προτείνει η Κοινωνική Εκπαίδευση με τη δράση του είναι, αφενός, να αποτρέψει τέτοια προβλήματα περιθωριοποίησης και, αφετέρου, να διασφαλίσει σε όλα τα άτομα την εκπλήρωση των δικαιωμάτων τους, εν συντομία, στόχος της είναι να βελτιστοποίηση των διαδικασιών κοινωνικοποίησης.

Η ένταξη των ατόμων στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα θα ευνοήσει την ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους και θα επιτρέψει την κοινωνική τους κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ, σε συνδυασμό με αυτήν την κοινωνική και πολιτιστική προώθηση, η δυνατότητα απόκτησης διαφορετικών πολιτιστικών αγαθών θα παραμείνει εντελώς ανοιχτή, πράγμα που φυσικά θα διευρύνει τις προοπτικές των ενδιαφερομένων.

Χαρακτηριστικά

Μεταξύ των λειτουργιών που αφορούν την κοινωνική εκπαίδευση είναι: η παρατήρηση των πλαισίων, των συμπεριφορών και των στάσεων που εντοπίζουν άτομα ή ομάδες που βρίσκονται σε κατάσταση κακής προσαρμογής ή περιθωριοποίησης. επικοινωνήστε με αυτά τα ίδια θέματα, συλλέξτε πληροφορίες για τη ζωή, τα προβλήματα, τις σχέσεις τους, για να μάθετε ποια στρατηγική είναι η καλύτερη σε κάθε περίπτωση. σχεδιασμός της εκπαιδευτικής στρατηγικής που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή και που προφανώς θα επιφέρει βελτίωση στην ποιότητα ζωής των εμπλεκομένων · διαμεσολάβηση μεταξύ των θεμάτων και των κοινωνικών, σχολικών ή εργασιακών ιδρυμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αυτά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινωνική εκπαίδευση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων στους οποίους παρεμβαίνει, ξεχωρίζοντας μεταξύ τους: εκπαίδευση ενηλίκων, εξειδικευμένη κοινωνική εκπαίδευση, κοινωνικοπολιτισμική ζωτικότητα, μη τυπική εκπαίδευση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρέμβαση στους ηλικιωμένους και παρέμβαση στον εθισμό στα ναρκωτικά.

Η εκπαίδευση είναι η μεγάλη πόρτα για το μέλλον

Όπως γνωρίζουμε καλά, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνει και θα συμβάλει στην απόλαυση ενός καλύτερου μέλλοντος, με καλύτερες δυνατότητες, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, όποιος απολαμβάνει προετοιμασία θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί για καλύτερες συνθήκες εργασίας στις δικές τους πεδίο δράσης.

Η εκπαίδευση βελτιώνει αναμφίβολα την ποιότητα ζωής όλων και, κατά περίπτωση, οι κοινωνίες όλων των εποχών ήταν απασχολημένες με την ανάπτυξή της, τη βελτίωσή της, τη μελετώντας από διαφορετικές απόψεις για να βελτιωθούν.

Πρέπει επίσης να πούμε ότι ήταν μία από τις πιο σημαντικές ανθρώπινες δημιουργίες που ο άνθρωπος έκανε για να ξεπεράσει τους περιορισμούς του.

Χωρίς εκπαίδευση δεν υπάρχει πιθανή ανάπτυξη ή πρόοδος, αυτή είναι μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ αλλά είναι έτσι.

Παραδοσιακά, η εκπαίδευση συνδέεται με την τυπική διαδικασία μάθησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολεία, ωστόσο, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ περισσότερο από αυτό, περιλαμβάνει άλλες πτυχές και διδασκαλίες που θα ξεκινήσουν μόλις γεννηθεί το άτομο, από το οποίο θα ασχοληθούν γονείς και το πλησιέστερο περιβάλλον τους.

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε την εκπαίδευση που μας φέρνουν οι αναφορές, τη λαϊκή εκπαίδευση, αυτή που μαθαίνεται στο δρόμο, ας πούμε.

Από την άλλη πλευρά, η διαβίωση με άλλους ανθρώπους μας παρέχει εκπαίδευση και για να μην αναφέρουμε σε μέρη που προσφέρουν μη τυπική εκπαίδευση. Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί θα μας εκπαιδεύσουν και θα συμβάλουν στον προσωπικό και κοινωνικό σχηματισμό του ατόμου.

Μια άλλη πτυχή που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όταν μιλάμε για εκπαίδευση είναι ότι πριν από πολλά χρόνια και μέχρι περίπου τον δέκατο ένατο αιώνα που έφερε νέα πρότυπα σε πολλά επίπεδα και αισθήσεις, η εκπαίδευση ήταν ένα προνόμιο που απολάμβαναν μερικοί, bah, οι τάξεις της προνομιακής κοινωνίας που θα μπορούσαν να πληρώσουν τους δασκάλους ή να κάνουν τα παιδιά τους να ταξιδέψουν, ώστε να μπορούν να σπουδάσουν σε ελίτ σχολεία.

Αλλά μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση αυτό άρχισε να αλλάζει σταδιακά και ευτυχώς η εκπαίδευση έγινε δικαίωμα για όλους, χωρίς διάκριση φυλών, τάξεων, φύλων, ηλικιών, μεταξύ άλλων.