ορισμός του υδρόμετρου

Το υδρόμετρο είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο μέτρησης ακριβείας που χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση και στη συνέχεια προσδιορισμό της ταχύτητας, του βάρους, της δύναμης και του ρυθμού ροής των υγρών.

Τόσο ο λαμπτήρας όσο και το στέλεχος είναι κατασκευασμένοι από γυαλί, ενώ στον λαμπτήρα υπάρχει ένα μέρος υδραργύρου ή μολύβδου που θα επιπλέει όταν εισάγεται στο υγρό που θα μετρηθεί. Και στο στέλεχος είναι η κλίμακα που δείχνει την πυκνότητα.

Για να μετρηθεί η πυκνότητα ενός υγρού, θα πρέπει να γεμίσετε έναν δοκιμαστικό σωλήνα με το εν λόγω υγρό και στη συνέχεια να εισαγάγετε το υδρόμετρο.

Αν και σίγουρα για τους περισσότερους από εμάς που δεν είναι αφιερωμένοι σε μια βιομηχανική δραστηριότητα, το υδρόμετρο δεν είναι ένα κοινό και κοινό όργανο μέτρησης, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε ορισμένες βιομηχανίες που παράγουν τρόφιμα και ποτά είναι και επίσης λόγω των ειδικών λειτουργιών του να είναι εξαιρετικά χρήσιμο κατά την παραγωγή τους.

Έτσι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και ορισμένα αλκοολούχα ποτά όπως κρασιά και μπύρες απαιτούν την παρέμβαση του υδρόμετρου στις διαδικασίες παραγωγής τους, δεδομένου ότι είναι προϊόντα που απαιτούν μια ορισμένη πυκνότητα, οπότε το υδρόμετρο είναι ιδανικό όταν πρόκειται για τον ακριβή προσδιορισμό αυτού του ερωτήματος.

Επιπλέον, αυτή είναι η σημασία που έχει ένα όργανο όπως το υδρόμετρο στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω ότι αυτές οι βιομηχανίες έχουν αναπτύξει ειδικά όργανα προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά του υδρομέτρου.

Σύμφωνα με ό, τι συνάγεται από τα αρχεία της ιστορίας, είναι στο Γάλλος χημικός Antoine Baumé ποιος οφείλει την εφεύρεση του υδρόμετρου, αιώνα XVIII. Η εφεύρεση θα είχε δύο εναλλακτικές λύσεις, ένα υδρόμετρο που ήταν υπεύθυνο για τη μέτρηση υγρών με χαρακτηριστικά βαρύτερα από αυτά του νερού και μια άλλη που μετρήθηκε πυκνότητες μικρότερες από αυτές του νερού.

Ανέπτυξε ακόμη και μια κλίμακα για τη βαθμονόμηση και των δύο μοντέλων. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν άλλα μοντέλα που βαθμονομούνται όταν η θερμοκρασία είναι 60 βαθμοί Φαρενάιτ.