ορισμός της εγκληματολογίας

Το Criminalistics είναι μια βοηθητική επιστήμη του Ποινικού Δικαίου της οποίας η κύρια δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, εξήγηση και απόδειξη των εγκλημάτων που βρίσκονται υπό έρευνα.

Η επιστημονική γνώση αποδεικνύεται ότι είναι το κύριο εργαλείο που η εγκληματολογία πρέπει να εκτελέσει το καθήκον της, θα εφαρμόσει τις διάφορες διαδικασίες και τεχνικές για την ανασυγκρότηση των γεγονότων και με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να φτάσει στην αλήθεια του τι συνέβη, δηλαδή εάν ήταν ένα έγκλημα που διαπράχθηκε ή όχι, πώς συνέβη, ποιος το έκανε, γιατί, μεταξύ των πιο σχετικών ερωτημάτων που θα πρέπει να επιλύσει αυτή η πειθαρχία.

Όλες οι μελέτες που πραγματοποιούνται πρέπει να υποστηρίζονται από μεθόδους, τεχνικές, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές άλλων κλάδων ή βοηθητικών επιστημών, αλλά οι οποίες είναι αναμφίβολα θεμελιώδεις όταν πρόκειται να ανακαλύψουμε πώς, ποιος και γιατί ένα έγκλημα ή έγκλημα, μεταξύ αυτών είναι τα εξής: ιατροδικαστική τέχνη (το πορτρέτο από τη μνήμη του θύματος), ιατροδικαστική βαλλιστική (ασχολείται με τη μελέτη όλων των εγγενών κασετών, σφαιρών και όπλων που εμπλέκονται σε ανθρωποκτονία), δακτυλικό αποτύπωμα (αναλύει τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή της εκδήλωσης και επίσης αναλύει εκείνα που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι), αντίγραφο εγγράφων (μελετά έγγραφα που ενδιαφέρουν την έρευνα, την αλήθεια τους, μεταξύ άλλων ζητημάτων), ιατροδικαστική φωτογραφία (φωτογραφίζει τη σκηνή του εγκλήματος), γραφολογία (μέσω της υπογραφής ή της επιστολής του δράστη θα επιτρέψει τη δημιουργία ορισμένων προτύπων και προσωπικών χαρακτηριστικών), αιματολογία (αναλύει τα ίχνη ή την παρουσία αίματος στη σκηνή), Ιατροδικαστική Οδοντολογία (καθορίζει τα οδοντικά χαρακτηριστικά του θύματος ή οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντος στο γεγονός που βρίσκεται υπό διερεύνηση) και ιατροδικαστική τοξικολογία (εφαρμόζεται τόσο σε ζώντα όσο και σε νεκρά άτομα, επιτρέπει τη διαπίστωση από εξετάσεις αίματος και ούρων εάν υπήρξε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ).

Η εγκληματική διαδικασία, για να είναι αποτελεσματική, συνεπάγεται ναι ή ναι την τήρηση αυτών των αρχών: διατήρηση της σκηνής της εκδήλωσης, προσεκτική παρατήρηση του προαναφερθέντος τόπου, διόρθωση του ίδιου, ανάκτηση αποδεικτικών στοιχείων και αποστολή τους στο εργαστήριο για ανάλυση.