ορισμός του κέντρου υγείας

Από το κέντρο υγείας κατανοούμε ότι το ίδρυμα ή το ίδρυμα στο οποίο παρέχονται οι πιο βασικές και κύριες υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες. Τα κέντρα υγείας είναι μια μειωμένη ή απλουστευμένη έκδοση των νοσοκομείων και των σανατορίων αφού, παρόλο που έχουν τα βασικά στοιχεία και πόρους για θεραπεία, δεν διαθέτουν τις μεγάλες τεχνολογίες ή πολύπλοκους χώρους που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Ο κύριος στόχος των κέντρων υγείας είναι να παρέχουν την πιο πρωταρχική και επείγουσα προσοχή σε καταστάσεις υγείας που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Τα κέντρα υγείας είναι χώροι πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε μικρές κοινότητες καθώς και σε γειτονιές και δημοτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι ενώ σε ορισμένες περιοχές τα κέντρα υγείας είναι ο μόνος διαθέσιμος χώρος για τη φροντίδα αυτού του τύπου, σε άλλα μέρη, όπως μεγάλες πόλεις, τα κέντρα υγείας συνυπάρχουν επαρκώς με άλλα πιο σημαντικά κέντρα υγείας όπως νοσοκομεία, σανατόρια, νοσοκομεία κ.λπ.

Τα κέντρα υγείας ποικίλλουν σε μέγεθος και στα διάφορα διαθέσιμα στοιχεία που διαθέτουν. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές όλοι έχουν πρόσβαση σε πόρους και προσφέρουν βασικές υπηρεσίες όπως ο γενικός φύλακας και ορισμένες κοινές ειδικότητες όπως τραυματολογία, οδοντιατρική, οφθαλμολογία, παιδιατρική κ.λπ. Κανονικά, στο χώρο του κέντρου υγείας δεν υπάρχουν πιο πολύπλοκες ειδικότητες όπως διαφορετικοί τύποι χειρουργικών επεμβάσεων και οι περιπτώσεις που απαιτούν τέτοια προσοχή αναφέρονται πάντα στα πλησιέστερα νοσοκομεία, σανατόρια ή κλινικές για να επιτρέπεται στο άτομο να υποβληθεί σε θεραπεία εκεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τα κέντρα υγείας είναι συνήθως δημόσια στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά μπορείτε επίσης να βρείτε πολλά μικρότερα ιδιωτικά ιδρύματα που πληρούν τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα κέντρο υγείας.