ορισμός της αφαίρεσης

Ο όρος αφαίρεση χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε οποιαδήποτε πράξη που έχει να κάνει με την αφαίρεση κάτι από τη θέση του. Η αφαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχέση με αντικείμενα ή στοιχεία, καθώς και άτομα από μια θέση ή μια θέση στην οποία βρίσκονται συνήθως.

Η αφαίρεση λέξεων προέρχεται από την πράξη της αφαίρεσης. Η αφαίρεση είναι ακριβώς να αφαιρέσετε ή να αφαιρέσετε κάτι από τη θέση του, ανεξάρτητα από το αν αντικαθίσταται ή όχι από άλλο. Η αφαίρεση μπορεί να συμβεί, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σε ένα αντικείμενο (για παράδειγμα, έναν πίνακα που αφαιρείται από έναν τοίχο) καθώς και σε ένα άτομο (για παράδειγμα, έναν σκηνοθέτη που αφαιρείται από άλλο). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αφαίρεση μπορεί να είναι απλή, ενώ σε άλλες μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος (για παράδειγμα, όταν ένα ίδρυμα πρέπει να επαναπροσδιορίσει έναν νέο ηγέτη ή όταν, για παράδειγμα, ένας λεκές δεν μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από ένα ύφασμα).

Προφανώς, ο όρος αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε θεσμικό, νομικό ή πολιτικό επίπεδο όταν μιλάμε για την απομάκρυνση ενός ατόμου από μια θέση στην οποία τους έχει ανατεθεί. Η απομάκρυνση υπό αυτήν την έννοια μπορεί να σημαίνει μια μεγάλη σύγκρουση, διότι πολλές φορές συμβαίνει βάσει πράξεων διαφθοράς ή πολιτικών ιδεολογικών διαφορών που δεν είναι πολύ σαφείς. Έτσι, η πράξη απομάκρυνσης κάποιου από το γραφείο μπορεί να γίνει σκληρή και όχι πολύ δίκαιη.

Η απομάκρυνση σε πολιτικό επίπεδο συνήθως συνεπάγεται πολύ σημαντική ζημιά στην εικόνα του ατόμου που απομακρύνεται από το αξίωμα. Αυτό συμβαίνει επειδή όλοι οι αξιωματούχοι έχουν δημόσια εικόνα για να διατηρήσουν και με αυτόν τον τρόπο αυτή η εικόνα θα καταρρεύσει εάν αρχίσουν να μιλούν για την αναποτελεσματικότητά τους ή, ακόμη χειρότερα, για τη διαφθορά τους. Όταν συμβαίνει αυτή η ίδια κατάσταση, για παράδειγμα, σε μια εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος ιδρύματος, η ζημία στο άτομο είναι επίσης εμφανής, διότι παρόλο που το άτομο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο που θα μπορούσε να επηρεαστεί, διατηρεί παρουσία στο ίδρυμα στην οποία ανήκει και πιθανότατα θα πρέπει να απαντήσει για την πράξη λόγω της οποίας απομακρύνεται από τη θέση ή τη θέση.