ορισμός της κοινωνικής αλλαγής

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής συνεπάγεται την τροποποίηση ή τον μετασχηματισμό διαφόρων τύπων δομών που ανήκουν σε μια πληθυσμιακή ομάδα. Αυτή η κοινωνική αλλαγή μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους, από επιφανειακά και διαρκώς αναπτυσσόμενα στοιχεία, καθώς και από δομές βαθιάς ρίζας παράδοσης. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβεί κοινωνική αλλαγή είναι διαφόρων ειδών και μπορεί επίσης να είναι ρητοί ή έμμεσοι, εθελοντικοί ή ακούσιοι, ανάλογα με τον τύπο του πληθυσμού και τα εξωτερικά στοιχεία.

Ωριμάζοντας από τους πρώτους κοινωνιολόγους στην ιστορία, με επικεφαλής τον Auguste Comte, η έννοια της κοινωνικής αλλαγής πάντα γοητεύει τους μαθητές των κοινωνιών, καθώς έχει να κάνει με την ικανότητα ενός δεδομένου πληθυσμού ή πολλών πληθυσμών που ενεργούν ταυτόχρονα. διαφορετικής σημασίας για να φιλοξενήσει διαφορετικές ιστορικές στιγμές της ύπαρξής του

Η κοινωνική αλλαγή μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές πτυχές μιας κοινωνίας. Αν και συνήθως σχετίζεται με οικονομικά-πολιτικά ζητήματα, μπορεί και πρέπει επίσης να εφαρμοστεί σε πολιτιστικά, ηθικά και ζητήματα ταυτότητας μιας κοινότητας. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στις μορφές διακυβέρνησης, η εξέλιξη των οικονομικών προγραμμάτων, η διαφοροποίηση στα συστήματα των τελωνείων, οι τροποποιήσεις στους τρόπους πολιτιστικής αναπαράστασης της πραγματικότητας, η αλλαγή των αξιών συμπεριφοράς και οι εγγενείς αλλαγές ταυτότητας μια κοινωνία είναι όλα σαφή πρότυπα κοινωνικής αλλαγής, παρόλο που κάποια αναπτύσσονται πιο εύκολα και είναι πιο ορατά από άλλα.

Μπορούμε να πούμε ότι η ιδέα της κοινωνικής αλλαγής έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια θετική χροιά δεδομένου ότι συνεπάγεται την εξέλιξη και την προσαρμογή μιας κοινωνίας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ιστορικής στιγμής. Υπό αυτήν την έννοια, οι προοδευτικές και μοντέρνες κοινωνικές ομάδες θα καλωσορίζουν πάντα την κοινωνική αλλαγή προς νέες δομές. Ωστόσο, για πολλούς τομείς του πληθυσμού, εκείνοι που καλούνται συντηρητικοί ή αντιδραστικοί, η κοινωνική αλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι αρνητικό, καθώς σημαίνει να αφήσουμε πίσω κάποιες αξίες, κανόνες συμπεριφοράς και τρόπους κατανόησης του κόσμου που παραδοσιακά γίνονται αποδεκτοί ως οι πιο σωστοί, την ανάπτυξη της κοινωνικής ομάδας.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found