ορισμός της εξωσχολικής

Η λέξη εξωσχολικός είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε εκτενώς στο εκπαιδευτικός τομέας να λαμβάνει υπόψη αυτό που δεν είναι μέρος ή μέρος του προγράμματος σπουδών, δηλαδή δεν το καταλαβαίνει.

Οι δραστηριότητες ή τα περιεχόμενα που δεν αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος σπουδών, αλλά που συνήθως εκτελούνται στο σχολείο

Δραστηριότητες όπως η μουσική, η άσκηση ενός αθλήματος, η εκμάθηση μιας γλώσσας, μεταξύ άλλων, μπορούν να μαθευτούν εξωσχολικά, και για κάθε περίπτωση να θεωρηθούν ως τέτοιες.

Πρόγραμμα σπουδών: πρόγραμμα σπουδών που έχει την αποστολή να φέρει γνώση στους μαθητές

Εν τω μεταξύ, το διδακτέα ύλη αποτελείται από το Πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και που στοχεύει στον μαθητή να κατανοήσει το περιεχόμενο που εμπλέκεται εκεί και από αυτούς να αναπτύξει τις ικανότητες και τις δυνατότητές του.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια σειρά στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από τους μαθητές, το περιεχόμενο του εν λόγω θέματος, τα μεθοδολογικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν για την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών και τις τεχνικές αξιολόγησης που θα καθοριστούν για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της διδασκαλίας.

Κατά τη στιγμή της περιγραφής του προγράμματος σπουδών, θα ληφθεί υπόψη το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή πανεπιστημίου, και από αυτό θα ξεκινήσει να καθορίζει τι πρέπει να διδαχθεί και τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές.

Ομοίως, το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του μαθητή και να ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας και συμμετοχής μεταξύ μαθητών, δασκάλων, γονέων και σχολικών αρχών.

Ένα καλό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι δυναμικό, να εξελίσσεται συνεχώς για να βελτιώνει τις δυνατότητες των μαθητών και να είναι χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή να περιλαμβάνει όλους, επαναλαμβάνοντας τις διαφορές μεταξύ των μαθητών.

Στοιχεία του προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών οποιουδήποτε ιδρύματος αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: Διδακτέα ύλη (οργανώστε την ώρα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανά θέμα και πρόγραμμα), προγράμματα σπουδών (οργανώνει το σχολικό έτος με στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και περιεχόμενο που πρέπει να μάθει, με τις αντίστοιχες μεθοδολογίες και το σύστημα αξιολόγησής τους)), χάρτες προόδου (αναφέρετε την πρόοδο της εκπαίδευσης του μαθητή σε κάθε μάθημα), επίπεδα επίτευξης (δείξτε την απόδοση κάθε μαθητή σε ένα συγκεκριμένο μάθημα), σχολικά κείμενα (Περιλαμβάνουν τα θέματα που καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών οι μαθητές πρέπει να μάθουν), αξιολογήσεις (είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της επίδρασης της διδασκαλίας) παιδαγωγική γραμμή (Υπονοεί μια κοινωνικο-γνωστική προσέγγιση που διεγείρει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και τη συμμετοχή του μαθητή στην τάξη και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα).

Η σημασία των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση της προσοχής, της κοινωνικοποίησης και της μάθησης

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται εκτός των ακαδημαϊκών ωρών και παρόλο που τείνουν να αποτελούν θεμελιώδες μέρος των σχολείων και συνήθως αντιπροσωπεύουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους μαθητές, ενώ μπορούμε να τις ταξινομήσουμε σε δύο μεγάλες ομάδες όπως: πολιτιστικές και καλλιτεχνικές και αθλητικές.

Μεταξύ των αθλημάτων, η άσκηση των αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, βόλεϊ, κολύμβηση, ράγκμπι, μεταξύ άλλων, και τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά αθλήματα μπορούν να περιλαμβάνουν ζωγραφική, μουσική, θέατρο, το περιβάλλον, μεταξύ άλλων.

Αναμφίβολα, το κύριο όφελος που προσφέρουν αυτές οι δραστηριότητες στους μαθητές είναι ότι προωθούν την κοινωνικοποίηση, καθώς είναι πρακτικές που έχουν σχεδιαστεί για να γίνονται σε ομάδες.

Όταν ένας μαθητής έχει κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την κοινωνικότητα, ή επίσης από την άποψη της μάθησης, συνιστάται συνήθως να ξεκινήσει κάποιο είδος εξωσχολικής δραστηριότητας, επειδή έχει εγκριθεί ότι βοηθούν πολύ όταν πρόκειται για τη βελτίωση της μαθησιακής ικανότητας, προσοχή, Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των παιδιών και των νέων και επομένως αύξηση της αυτοεκτίμησης.

Αναπτύσσουν ενδιαφέροντα, αποφεύγουν το άγχος και επιτρέπουν την εκδήλωση δεξιοτήτων

Με το να μπορεί να επιλέξει ποια εξωσχολική δραστηριότητα να εκτελέσει, ο μαθητής μπορεί να εκφράσει και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων του, ένα θέμα που προφανώς θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εκτίμησή του.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι καθώς πραγματοποιούνται, ο μαθητής μπορεί να επιδείξει βελτιώσεις στο κοινωνικό επίπεδο και επίσης σε σχέση με την υλοποίηση νέων σχεδίων.

Από την άλλη πλευρά, προσφέρουν μια στιγμή χαλάρωσης, για να ξεφύγουν από το άγχος της μάθησης στην τάξη και να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν και να μάθουν πράγματα, αλλά χωρίς πίεση.

Έτσι, εάν ένα παιδί με οποιοδήποτε από τα παραπάνω προβλήματα αρέσει να τραγουδά, να παίζει ένα όργανο, να σχεδιάζει, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες που προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες, γιατί αναμφίβολα θα απορροφήσει τα οφέλη αυτών.

Τώρα, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να πιεστούν για να αναπτύξουν αυτές τις δραστηριότητες, επειδή θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην κατάσταση άγχους και άγχους τους και δεν θα τους βοηθήσει με αυτήν την έννοια ότι μπορούν να χαλαρώσουν μαθαίνοντας ή αναπτύσσοντας ένα χόμπι.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found