ορισμός της θάλασσας

Ο όρος θάλασσα χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για να ορίσει, από τη μία πλευρά, το αυτή η μάζα αλμυρού νερού που έχει μικρότερο μέγεθος από τον ωκεανό, αλλά και με την ίδια λέξη ονομάζεται το σύνολο της μάζας αλμυρού νερού που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη Γη, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων θαλασσών και ωκεανών.

Ομοίως, ορισμένες μεγάλες λίμνες, οι οποίες φυσικά υπερβαίνουν τον αντίστοιχο μέσο όρο, οι οποίες ονομάζονται ως τέτοιες, είναι ευρέως γνωστές με τον όρο θάλασσες, στην πραγματικότητα η επίσημη ονομασία τους είναι αυτή της κλειστής ή εσωτερικής θάλασσας, για παράδειγμα, της Κασπίας Θάλασσας, τη Νεκρά Θάλασσα, τη Θάλασσα της Αράλ.

Η προηγούμενη διάκριση στις θάλασσες και στις υπόλοιπες εκείνες που υπάρχουν και αυτά που μας επιτρέπουν να διακρίνουμε και να μιλάμε για διάφορους τύπους θάλασσας, θα καθοριστεί και θα έχει σχέση με την επαφή που έχουν με τον ωκεανό και μπορεί να είναι ανοιχτό ή κλειστό, ανάλογα με το αν περιβάλλεται πλήρως από ξηρά ή όχι, όπως συμβαίνει με τη Μαύρη Θάλασσα ή την ηπειρωτική θάλασσα.

Υπάρχουν λοιπόν τρεις μεγάλες κατηγορίες θάλασσας ... οι παράκτιες ή παράκτιες θάλασσες, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες και ανοιχτές, δεν χωρίζονται από τους ωκεανούς, αλλά διαφέρουν από αυτές επειδή είναι λιγότερο βαθιές, από το πλάτος της παλίρροιας τους και την υψηλή θερμοκρασία των νερών του. Από την άλλη πλευρά, οι ηπειρωτικές θάλασσες και όπως μας περιμένει το όνομά τους, βρίσκονται εντός των ηπείρων και επικοινωνούν με τους ωκεανούς μέσω ενός ρηχού στενού. Η κύρια διαφορά με τις προηγούμενες είναι ότι οι παλίρροιες τους δείχνουν χαμηλό πλάτος.

Και τέλος, η ενδοχώρα ή η κλειστή θάλασσα, που αναφέρθηκε εν συντομία στην αρχή της επισκόπησης, καταλαμβάνουν εκτεταμένες ενδορικές καταθλίψεις και, όπως αναφέραμε, αντιστοιχούν σε πολύ μεγάλες λίμνες.

Μια περιέργεια για τον όρο είναι ότι αν και το όνομά του είναι γενικά πιο διαδεδομένο σε αρσενικούς όρους, οι ναυτικοί, όπως οι ψαράδες και όλοι όσοι αφιερώνουν τη ζωή τους και εργάζονται σε αυτόν και ποιητές, συνήθως αποδίδουν στον όρο όταν αναφέρονται σε αυτόν, το γυναικείο φύλο, η θάλασσα, αντί της θάλασσας, όπως λέμε όλοι.

Ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (IHO) είναι ο οργανισμός που καταλαβαίνει τα περισσότερα για τις θάλασσες και επίσης την ανώτατη αρχή όσον αφορά τον καθορισμό τους και από την άλλη πλευρά, για όσους η θάλασσα είναι ένα μέρος απόλαυσης, χαράς και ξεκούρασης και θέλουν να γιορτάστε μαζί του για τόσες πολλές χαρές και καλές στιγμές που ζούσαν και με την προϋπόθεση, σας λέω, ότι η παγκόσμια θαλάσσια ημέρα γιορτάζεται κάθε 26 Αυγούστου.

Από την άλλη μεριά και χωρίς να έχει καμία σχέση με τις μεγάλες μάζες νερού, αλλά αν ληφθεί από αυτό το ζήτημα του βαθμού που χαρακτηρίζει τις θάλασσες, η λέξη θάλασσα χρησιμοποιείται επίσης συνήθως για να αναφέρεται στην αφθονία κάτι.