τι είναι ο ορισμός και η έννοια της πράξης

Η λέξη praxis προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει εξάσκηση. Η έννοια της πρακτικής πρέπει να κατανοηθεί σε αντίθεση με την έννοια της θεωρίας.

Η διάκριση μεταξύ θεωρίας και πράξης

Στη συνηθισμένη γλώσσα η θεωρία και η πράξη είναι διαφορετικές και ταυτόχρονα συμπληρωματικές ιδέες. Έτσι, η γνώση είναι θεωρητική όταν παρουσιάζεται από έννοιες, τύπους, αρχές και σχήματα μακριά από την καθημερινή διάσταση. Η πράξη ή η πρακτική είναι η συγκεκριμένη ενσωμάτωση της θεωρίας, δηλαδή η εκτέλεσή της μέσω κάποιας διαδικασίας.

Αν σκεφτούμε τη μαθηματική γνώση, αντιμετωπίζουμε θεωρητικές γνώσεις, αλλά μέσω των μαθηματικών μπορούμε να λύσουμε πραγματικές και πρακτικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο της πληροφορικής, πολλοί χρήστες μαθαίνουν να ασχολούνται με διαφορετικές συσκευές απλώς με την εξάσκηση, αλλά αυτό είναι δυνατό επειδή στη γλώσσα του υπολογιστή υπάρχει μια γενική θεωρία. Αυτά τα δύο παραδείγματα αναφέρονται στην αλληλεξάρτηση μεταξύ της πράξης και της θεωρίας. Υπό αυτήν την έννοια, όλες οι πράξεις προϋποθέτουν μια θεωρία και όλη η θεωρία έχει μια πρακτική προβολή.

Η Πράξη ως φιλοσοφική ιδέα

Για τους πρώτους Έλληνες φιλόσοφους η ιδέα της πρακτικής θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις μη στοχαστικές και μη θεωρητικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, η ελληνική φιλοσοφία διακρίνει μεταξύ πνευματικών διαδικασιών και υλικών διαδικασιών. Έτσι, ένας Έλληνας μαθηματικός που μελετούσε γεωμετρικά σχήματα πραγματοποίησε ένα θεωρητικό έργο, ενώ ένας αγγειοπλάστης πραγματοποίησε μια πρακτική δραστηριότητα.

Η έννοια της πράξης αναλήφθηκε από μερικούς μαρξιστές φιλοσόφους, οι οποίοι επινόησαν τον όρο "φιλοσοφία της πρακτικής"

Για τους μαρξιστές στοχαστές, η ανθρώπινη πράξη (για παράδειγμα, εργασιακές ή κοινωνικές σχέσεις) αποτελεί ουσιαστική πηγή πληροφοριών για την οικοδόμηση μιας θεωρητικής προσέγγισης. Για τον μαρξισμό, τα θεωρητικά αξιώματα πρέπει να συνδέονται με την πραγματικότητα των πραγμάτων, με την πράξη.

Η ιδέα της πρακτικής είναι πολύ παρούσα σε ένα ρεύμα φιλοσοφίας, πραγματισμού. Αυτή η τάση έχει αναπτυχθεί ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Οι θεμελιώδεις αρχές του ρεαλισμού είναι οι εξής:

1) η γνώση ή η αλήθεια για κάτι δεν μπορούν να αγνοήσουν τα πρακτικά της αποτελέσματα και

2) η αλήθεια για ένα ζήτημα ή μια ηθική κρίση συνεπάγεται αναγκαστικά μια εκτίμηση της συγκεκριμένης χρησιμότητάς του. Υπό αυτήν την έννοια, οι φιλόσοφοι αυτού του ρεύματος αποφεύγουν τις πνευματικές θέσεις και κατανοούν τη φιλοσοφική αντανάκλαση ως όργανο στην υπηρεσία της ζωής.

Φωτογραφίες: iStock - tiburonstudios / FangXiaNuo


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found