ορισμός παιδικών σταθμών

Ένα φυτώριο είναι μια γεωργική υποδομή για την παραγωγή φυτών, που μπορεί να είναι δάσος, φρούτα ή διακοσμητικά. Κάθε τύπος βρεφικού σταθμού έχει έναν συγκεκριμένο στόχο. Το φυτώριο δασών προορίζεται κυρίως για την παραγωγή ξύλου. Τα φυτώρια οπωροφόρων δένδρων προσανατολίζονται στην απόκτηση φρούτων. Ο διακοσμητικός τύπος εστιάζεται στη διακόσμηση κήπων, πάρκων ή εσωτερικών αστικών χώρων.

Ο σχεδιασμός φυτωρίου φυτών

Η πρώτη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η επιλογή του χώρου και της θέσης του. Αυτή η πτυχή είναι σχετική, καθώς εξαρτάται μια σειρά θεμάτων: η απόσταση από τον τελικό προορισμό των φυτών, η διαθεσιμότητα εργασίας, το κλίμα, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, ο υδάτινος πόρος ή η έκθεση στο φως. Κάθε μία από αυτές τις πτυχές είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση ενός βρεφικού σταθμού. Από την άλλη πλευρά, κατά το σχεδιασμό ενός βρεφικού σταθμού είναι απαραίτητο να καθοριστεί το καταλληλότερο μέγεθος για αυτόν τον τύπο εγκατάστασης.

Άλλοι τύποι βρεφικών σταθμών

Αν και τα φυτώρια είναι τα πιο συνηθισμένα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Λόγω των περιορισμών της αλιείας, έχουν δημιουργηθεί φυτώρια για ψάρια, καρκινοειδή ή ακόμη και για την παραγωγή σκουληκιών ψαριών ή φυκών για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Υπάρχουν επίσης φυτώρια σαλιγκαριών, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως εκκολαπτήρια.

Σε όλες τις μορφές και παραλλαγές της, αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν κοινό στόχο: τη βελτιστοποίηση της παραγωγής με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξαρτάται από παραδοσιακούς φυσικούς παράγοντες.

Φυτώρια στην επιχείρηση

Ένα εκκολαπτήριο επιχειρήσεων είναι μια υποδομή της οποίας στόχος είναι να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα για επιχειρηματίες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρηματίες ξεκινούν τη δραστηριότητά τους με περιορισμένους πόρους και έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μια αποτελεσματική και χρήσιμη πλατφόρμα, δημιουργούνται αυτοί οι χώροι.

Ωστόσο, οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων δεν είναι απλώς ένας φυσικός χώρος με γραφεία, τηλεφωνικές γραμμές, αίθουσες συσκέψεων και έπιπλα, καθώς συνήθως περιλαμβάνουν και άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως εμπορική βοήθεια ή υποστήριξη από δημόσιους οργανισμούς.

Στον επιχειρηματικό κόσμο, τα φυτώρια είναι επίσης γνωστά ως θερμοκοιτίδες. Ανεξάρτητα από το όνομα, σε αυτά τα περιβλήματα γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κλίμα καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνεται η εμφάνιση νέων εταιρειών και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μια ταξινόμηση των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων θα ήταν η ακόλουθη: εκείνες που προωθούνται από τον δημόσιο τομέα, εταιρικές και εκείνες που συνδυάζουν το δημόσιο με τον ιδιωτικό.

Φωτογραφίες: iStock - Leonardo Patrizi / michaelpuche