ορισμός της ώρας

Το HR είναι η συντομογραφία για το ανθρώπινο δυναμικό, η οποία παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο επειδή υπάρχουν δύο λέξεις στον πληθυντικό. Αυτός ο όρος είναι μέρος της ορολογίας του επιχειρηματικού κόσμου και προέρχεται από τα αγγλικά, ειδικά από το ανθρώπινο δυναμικό.

Το ακρωνύμιο RRHH αντιστοιχεί στο τμήμα μιας εταιρείας που προορίζεται για τη διαχείριση του προσωπικού που είναι μέρος αυτής.

Τα καθήκοντα που είναι εγγενή σε αυτόν τον τομέα είναι τα ακόλουθα: επιλογή εργαζομένων, προώθηση και κατάρτιση τους, καθώς και διαφορετικές οργανωτικές διαδικασίες. Όλα αυτά με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας μιας εταιρείας.

Αν και το προϊόν ή η υπηρεσία που διαχειρίζεται μια οντότητα είναι σημαντικό, οι περισσότερες εταιρείες συμφωνούν να τονίσουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται εργαλεία για την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που αποτελούν μέρος της δυναμικής του ανθρώπινου δυναμικού.

5 Στρατηγικές λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού

Ξεκινώντας από την αρχή ότι οι άνθρωποι που αποτελούν μια εταιρεία είναι ο κινητήρας και το κύριο πλεονέκτημα του ίδιου, υπάρχουν πέντε πτυχές που είναι απαραίτητες:

1- Η ρίζα του ανθρώπινου δυναμικού, γνωρίζοντας πώς να πάρει συνέντευξη και να επιλέξει

Επιλογή προσωπικού αντιπροσωπεύει τον στρατηγικό πυρήνα μιας εταιρείας. Είναι μια πιο περίπλοκη διαδικασία από ό, τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Δεν πρόκειται για την επιλογή των ατόμων με το καλύτερο βιογραφικό σημείωμα, αλλά και με μια σειρά από προσωπικές ιδιότητες, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται σωστά σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής.

2- Επίτευξη ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος

Το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να φροντίζεται με κάθε τρόπο. Όσοι εργάζονται ικανοποιημένοι θα παράγουν όλο και καλύτερα, οπότε είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί θετική δυναμική μεταξύ των εργαζομένων (κίνητρα, ομαδική εργασία, συνδυασμός εργασίας και προσωπικής ζωής κ.λπ.).

3- Μάθετε πώς να εκφράζετε κίνητρα

Η οργάνωση των καθηκόντων πρέπει να συνοδεύεται από έναν βασικό παράγοντα: κίνητρο. Η παράβλεψη αυτής της πτυχής εξασθενεί το δυναμικό μιας εταιρείας.

4- Ένας οργανισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων

Αν και κάθε τμήμα έχει λειτουργίες και πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχική δομή, είναι βολικό να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των εργαζομένων. Πρόκειται για την καθιέρωση τρόπων ώστε η γνώμη του κάθε υπαλλήλου να μπορεί να εκτιμηθεί. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής προάγει τη συμμετοχή κάθε μέλους σε συλλογική δράση.

5- Ανάλυση σεναρίου, για να βελτιστοποιήσετε και να διορθώσετε αυτό που κάνετε λάθος

Είναι απαραίτητο να αξιολογήσετε τι γίνεται για να μάθετε πώς να το διορθώσετε. Η αξιολόγηση δεν πρέπει να νοηθεί ως εξέταση αλλά ως θερμόμετρο για τη μέτρηση των διαφόρων πτυχών του ανθρώπινου δυναμικού.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found