ορισμός της αναδάσωσης

Διαδικασία φύτευσης δέντρων για την εξισορρόπηση της υλοτομίας για οικονομικούς σκοπούς

Ορίζεται με τον όρο Δάσωση σε αυτήν τη δραστηριότητα που ασχολείται με τη μελέτη και διαχείριση της πρακτικής των φυτειών, ειδικά των δασών, όπως είναι, ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Η διαδικασία που αντιμετωπίζει η αναδάσωση της φύτευσης δέντρων έχει ως αποστολή την εξισορρόπηση της μαζικής και αδιάκριτης υλοτόμησης των δέντρων που έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Έτσι, αυτή η διαδικασία βοηθά στη φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος και αποτρέπει τις ανθρώπινες ενέργειες, πολλές φορές επικίνδυνες για αυτούς, από την καταστροφή ειδών φυτών και ζώων.

Διαδικασία που διαρκεί χρόνια

Τώρα, αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή ή γρήγορη, δηλαδή, μια περιοχή δεν είναι δασωμένη σήμερα και αύριο θα επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά μάλλον συμβαίνει το αντίθετο, μπορεί να χρειαστούν χρόνια και χρόνια για να επιτευχθεί η προτεινόμενη εργασία, οπωσδήποτε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει εύλογη χρήση τους από τον άνθρωπο, πάντα, χωρίς εξαιρέσεις.

Η αναδάσωση πραγματοποιείται στις περιπτώσεις όπου τα δέντρα αποτελούν την κύρια πηγή πρώτων υλών για την ανάπτυξη ορισμένων βιομηχανιών, όπως στην περίπτωση του ξύλου και του χαρτιού. Η ανάγκη συνεχούς απόκτησης αυτών των πρώτων υλών, και φυσικά σε αφθονία, θα απαιτήσει την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, διότι διαφορετικά η απουσία δέντρων θα είναι γεγονός βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα και, δυστυχώς, αυτή η κατάσταση δεν θα είναι πλέον τόσο απλή για την αντιμετώπιση . Η δασοκομία, λοιπόν, μας προσφέρει να προβλέψουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα της ζωής σε έναν κόσμο χωρίς δέντρα, τόσο σημαντικό όσο έχουμε ήδη επισημάνει για την ισορροπία του περιβάλλοντος και για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων.

Έτσι, η δασοκομία, εκτός από τη μελέτη αυτών των υλικών που είναι απαραίτητα για την εγγύηση της εμπορικής και βιομηχανικής παραγωγής, όπως το χαρτί και το ξύλο, πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή και να τονίσει διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών του εν λόγω περιβάλλοντος, καθώς και της αισθητικής και ψυχαγωγικής περιβαλλοντικής αξίας που αντιπροσωπεύουν τα περισσότερα από αυτά τα μέρη για όλη την ανθρωπότητα.

Καλλιέργεια και αναγέννηση

Μία από τις πιο παραδοσιακές δασικές δραστηριότητες αποδεικνύεται η καλλιέργεια, η αναγέννηση και η υλοτομία εκείνων των δέντρων από τα οποία εξάγεται ξύλο, κυρίως, προοριζόμενο, κυρίως, για την κατασκευή σπιτιών, επίπλων, μεταξύ άλλων.

Εν τω μεταξύ, ένα άλλο σκέλος της δασικής δραστηριότητας θα πρέπει να ασχολείται με άλλα θέματα, επίσης συναφή με αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και τα οποία είναι: ανάπτυξη νέων ειδών δέντρων, σε βάθος μελέτη υφιστάμενων ειδών, υγεία και οικολογική έρευνα.

Επίγνωση

Η πρακτική της αναδάσωσης υπάρχει εδώ και πολύ καιρό σε όλο τον κόσμο, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη ως αποτέλεσμα της διαρκούς εκστρατείας ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται από πολλούς μη κυβερνητικές οργανώσεις και περιβαλλοντολόγοι που έχουν ως στόχο την προστασία της φύσης του πλανήτη μας.

Η σίγουρα αδιάκριτη χρήση που έγινε εδώ και πολύ καιρό από δέντρα για την παραγωγή ξύλου και χαρτιού μαζί τους, και την επακόλουθη απουσία αναδάσωσης, για την εξισορρόπηση αυτού του γεγονότος, δημιούργησε ότι σήμερα υπάρχει μια φωνή επιφυλακής εκ μέρους των οργανισμών. Πιστεύεται λανθασμένα ότι τα δέντρα ήταν πάρα πολλά και δεν θα έλειπαν ποτέ, αλλά το χέρι του ανθρώπου παρασύρθηκε και αυτή η πεποίθηση κατέληξε να καταρρέει και έτρεξε στην πραγματικότητα.

Σχέση με τη δασοκομία

Από την άλλη πλευρά, η αναδάσωση είναι μια δραστηριότητα που είναι σε στενή αρμονία με τη δασοκομία, μια πειθαρχία που ασχολείται με τη μελέτη της καλλιέργειας των δασών ή των βουνών, καθώς και το ακριβές καθήκον της διεκπεραίωσης ενός τέτοιου ζητήματος.

Βασικά, το Forestry είναι υπεύθυνο να αναπτύξουν αυτές τις τεχνικές που αποδεικνύονται οι πιο βολικές για να εφαρμοστούν στις δασικές μάζες με σκοπό να επιτευχθεί από αυτά μια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μιας κοινωνίας , αρκετά περίπλοκη υπό αυτή την έννοια, είναι η συνέχεια μέσα στο χρόνο και η πολλαπλή χρήση που θα έχει η παραγωγή, οι δύο βασικές αρχές που πρέπει να εγγυηθεί αυτή η πρακτική.

Επίσης, Ο όρος αναδάσωση χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε εκείνα τα τεχνητά δάση από τα οποία εξάγεται το ξύλο.