ορισμός του κοινωνικού κινήματος

Η κοινωνία αποτελείται από άτομα που σχηματίζουν ομάδα. ο κοινωνίαΑπό αυτή την άποψη, εξελίσσεται συνεχώς. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κοινωνικό μετασχηματισμό ενός λαού είναι τα κοινωνικά ρεύματα, τα κινήματα των οποίων η έντονη άνοδος σηματοδοτεί μια τάση που γίνεται μοντέρνα ή τουλάχιστον, ασκεί μεγάλη επιρροή στο σύστημα. ΕΝΑ κίνηση Κοινωνικό είναι το ρεύμα που επιδιώκει έναν συγκεκριμένο στόχο και αγωνίζεται για να το επιτύχει μέσω ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.

Πρόταση αλλαγής και αξιώσεων

ΕΝΑ κίνηση Πρώτον, επιδιώκει να τον ακούσει όταν προτείνει κάποιες αλλαγές ή για την υπεράσπιση ορισμένων κοινωνικών δικαιωμάτων, για παράδειγμα. Ένα κοινωνικό κίνημα μπορεί να διευθύνεται από έναν συγκεκριμένο ηγέτη ή από μια πολιτιστική ομάδα. Υπάρχουν κοινωνικά κινήματα πολύ διαφορετικής φύσης. Για παράδειγμα, το φεμινιστικό κίνημα στοχεύει στην υπεράσπιση της αξίας του γυναικείου ταλέντου, το οποίο γνωρίζει το περιβαλλοντικό κίνημα Δικαιώματα του περιβάλλοντος και της ανάγκης φροντίδας του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές, από την άποψη της εργασίας τονίζει επίσης τη σημασία του εργατικού κινήματος ...

Πολέμησε για αλλαγή ή Υπεράσπιση για να διατηρήσει τα πράγματα όπως είναι

Τα κοινωνικά κινήματα προκύπτουν με το δύναμη που επιδιώκει αλλαγή, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλλαγή δεν συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή πρέπει να δημιουργηθεί. Ένα κοινωνικό κίνημα που επιδιώκει την αλλαγή προκύπτει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ορισμένης απογοήτευσης. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι τα κοινωνικά κινήματα δεν παλεύουν και κινητοποιούνται πάντα για να ευνοήσουν ορισμένες αλλαγές. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένα κοινωνικό κίνημα μπορεί να επιδιώξει, ακριβώς, ότι ορισμένες αλλαγές δεν πραγματοποιούνται στο παρόν σύστημα.

Ένα κοινωνικό κίνημα είναι μια ισχυρή δύναμη, όχι εφήμερος Αντίθετα, διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αφήνει ένα σημάδι σε πολιτιστικό επίπεδο. Ένα κοινωνικό κίνημα κερδίζει δύναμη καθώς επεκτείνεται, δηλαδή, καθώς πείθει περισσότερους ανθρώπους στην υποκείμενη ιδεολογία του.

Μια έκφραση της πραγματικότητας που ζει η κοινωνία

ΕΝΑ κίνηση κοινωνικές εκπομπές από οποιοδήποτε πλαίσιο πώς σε μια κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας της πραγματικότητας. Ένα κοινωνικό κίνημα δείχνει μια συγκεκριμένη άποψη σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η έννοια του κοινωνικού κινήματος δείχνει επίσης ότι είναι μια δυναμική και όχι μια στατική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, ένα κίνημα δεν ενοποιείται σε μια μέρα, αλλά χρειάζεται τη δική του διαδικασία εξέλιξης, ανάπτυξης και κοινωνικού μετασχηματισμού.

Πέρα από κάθε ατομικισμό, ένα κοινωνικό κίνημα δείχνει ακριβώς τη δύναμη της ομάδας που ενώνεται με κοινές αξίες και έναν κοινό αγώνα.