ορισμός της πιστοποίησης

Η πιστοποίηση είναι η εγγύηση που παραδίδεται ή επεκτείνεται σε κάτι και έχει την αποστολή να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα ή τη βεβαιότητα κάτι, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αλήθεια του ή ότι ασχολείται με κάτι αυθεντικό.

Έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια αρχή ή εξαιρετικά αξιόπιστη οντότητα που επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα ή τη βεβαιότητα του κάτι

Γενικά, η πιστοποίηση παραδίδεται από μια οντότητα αναφοράς σε ένα ζήτημα και είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με ορισμένες προϋποθέσεις, τις μελετά ακόμη και αν τις επιβεβαιώσει θετικά, την πρόταση που του δίνει το πιστοποιητικό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οντότητα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη, αυτόνομη, σε σχέση με το πρόσωπο ή τον οργανισμό που μελετά, εάν και οι δύο έχουν κοινό συμφέρον, οποιαδήποτε πιστοποίηση που μπορεί να εκδώσει προφανώς θα χάσει την ισχύ.

Ακριβώς η εγγύηση είναι ότι δεν υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ του συμβαλλόμενου μέρους που κάνει αυτήν την πιστοποίηση δεν είναι πραγματικά αντικειμενική.

Η πιστοποίηση είναι μια λέξη που σχετίζεται με το πιστοποιητικό και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πράξης με την οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας οργανισμός λαμβάνει απόδειξη για κάποια δραστηριότητα ή επίτευγμα που πραγματοποίησε.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να εκτίθεται πριν από οποιονδήποτε ανταποκρίνεται και θα χρησιμεύσει ως επαρκής εγγύηση και απόδειξη ότι αυτή ή αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε αντίστοιχα.

Η πιστοποίηση μπορεί να είναι αποτελεσματική ή συμβολική: τα πιστοποιητικά που θεωρούνται αποτελεσματικά είναι εκείνα που είναι απαραίτητα για να αποδειχθεί ότι κάτι έχει επιτευχθεί (για παράδειγμα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Άλλοι είναι συμβολικοί και δεν έχουν καμία πραγματική αξία εκτός από το να αφήσουν ένα μικρό σύμβολο ότι κάτι έγινε (για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό που απονεμήθηκε μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος που δεν έχει ακαδημαϊκή αξία).

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ή καταστάσεις στις οποίες μπορούμε να βρούμε τη λέξη πιστοποίησης.

Θα μιλάμε πάντα για καταστάσεις στις οποίες κάτι πρέπει να επαληθευτεί και όταν είναι, παραδίδεται μια πιστοποίηση έτσι ώστε να διευθετηθεί η έγκριση αυτού του γεγονότος.

Ένα απαραίτητο έγγραφο κατά την επιχειρηματική δραστηριότητα, που εγγυάται την ποιότητα ενός προϊόντος ή αναγνωρίζει την ταυτότητα κάποιου

Αυτή η πιστοποίηση μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφορες μορφές: ενώ τις περισσότερες φορές μιλάμε για διπλώματα και πιστοποιητικά, άλλες φορές η πιστοποίηση είναι κάτι περισσότερο από οτιδήποτε είναι η χορήγηση ενός αρκτικόλεξου που μπορεί να κανονιστεί δίπλα στο όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού (όπως συμβαίνει με την πιστοποίηση ISO που χρησιμεύει για την επαλήθευση ότι μια εταιρεία συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και τα πρότυπα ελέγχου).

Η πιστοποίηση είναι συχνά σημαντική αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο από αυτό μπορεί να επιτευχθεί κάτι.

Υπό αυτήν την έννοια, εάν δεν έχει το πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι πέρασε όλα τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν μπορεί να φαίνεται να έχει δουλειά που το απαιτεί, καθώς δεν έχει τίποτα στην κατοχή του για να το αποδείξει.

Ας σκεφτούμε μια εταιρεία που παράγει ένα συγκεκριμένο προϊόν που θέλει να εξαγάγει, αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να περάσει από τους ελέγχους μιας διεθνούς ένωσης που είναι ηγέτης και σημείο αναφοράς στην πιστοποίηση ποιότητας αυτών των προϊόντων.

Εάν η εταιρεία θέλει να εξάγει την παραγωγή της, πρέπει να υποβληθεί στους ελέγχους ή τους ελέγχους που της προτείνονται προκειμένου να επιτευχθεί αναγνώριση που επιβεβαιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία της σε εξωτερικούς αγοραστές.

Με τον ίδιο τρόπο, μια εταιρεία που δεν διαθέτει πιστοποίηση ISO ή IRAM στην περίπτωση της Αργεντινής, δεν θα είναι σε θέση να ασκήσει τη δραστηριότητά της, καθώς δεν θα θεωρείται αξιόπιστη εταιρεία.

Μπορούμε να πούμε ότι η πιστοποίηση είναι μια τεχνητότητα που δημιουργείται από τον άνθρωπο, αλλά στις μέρες μας οι κοινωνίες απομακρύνονται από την εκπλήρωση ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών και υπό αυτήν την έννοια, το να έχει ό, τι είναι απαραίτητο και απαιτούμενο είναι πάντα σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι τα πράγματα λειτουργούν.

Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι διαθέτουν τεκμηρίωση που μας επιτρέπει να αποδείξουμε και να πιστοποιήσουμε την προέλευση και τις ταυτότητές μας σε όποιον το αντιστοιχεί ή το ζητά σε οποιαδήποτε διαδικασία.

Το πιστοποιητικό γέννησης ή το πιστοποιητικό γέννησης είναι πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρχή του εθνικού μητρώου ατόμων και αφήνει ένα αξιόπιστο αρχείο για τη γέννηση ενός ατόμου, αποδεικνύοντας την ημερομηνία, τον τόπο, την ακριβή ώρα και το φύλο του νεογέννητου., επώνυμο και πλήρη ονόματα των γονέων και η ταυτότητα του γιατρού που παρενέβη, μεταξύ άλλων πιο σημαντικών δεδομένων.

Αυτό είναι το πρώτο έγγραφο που έχει ένα άτομο στη ζωή του και που πιστοποιεί τόσο την ταυτότητά του όσο και την προέλευσή του, και στη συνέχεια θα υποβληθούν σε επεξεργασία άλλα έγγραφα που είναι επίσης σημαντικά κατά την πιστοποίηση της ταυτότητας, όπως στην περίπτωση της Εθνικής ταυτότητας εγγράφου, ταυτότητας, διαβατηρίου.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found