ορισμός των καθαρών ουσιών

Η ύλη είναι ό, τι υπάρχει στο σύμπαν ως σύνολο. Η ουσία μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους: καθαρές ουσίες και μείγματα. Μια καθαρή ουσία είναι εκείνη που έχει σταθερή χημική σύνθεση, όπως νερό, ήλιο, άζωτο ή διοξείδιο του άνθρακα. Ωστόσο, δεν υπάρχει απόλυτη καθαρότητα, καθώς ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο όλες οι φυσικές ουσίες είναι κατά κάποιο τρόπο μείγματα, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν στα καθαρά συστατικά τους στον επιθυμητό βαθμό καθαρότητας.

Από εμπορική άποψη, μια καθαρή ουσία μπορεί να είναι μεταξύ 90 και 99% καθαρή. Στη βαριά βιομηχανία, η καθαρότερη ουσία που χρησιμοποιείται είναι το νερό από μεγάλους ατμούς, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν την καθαρότητα 99,99%.

Μια καθαρή ουσία δεν πρέπει απαραίτητα να αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο ή χημική ένωση, αλλά ένα μείγμα διαφορετικών χημικών στοιχείων είναι επίσης μια καθαρή ουσία, αρκεί το μείγμα να είναι ομοιογενές.

Λάβετε υπόψη ότι τα μόρια που απαρτίζουν την ύλη κατασκευάζονται, με τη σειρά τους, από άτομα που συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν εκατομμύρια διαφορετικά μόρια, μερικά είναι βιομηχανικά και άλλα είναι μέρος της φύσης. Ωστόσο, τα άτομα που απαρτίζουν τα μόρια δεν είναι άπειρα, αλλά υπάρχουν 118 διαφορετικά άτομα (αυτά που καθορίζονται στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων).

Οι φάσεις των καθαρών ουσιών και η ταξινόμησή τους

Οι καθαρές ουσίες μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικές φάσεις. Μια φάση είναι μια κατάσταση μιας ουσίας που μπορεί να παρουσιάσει πιθανές αλλαγές κατάστασης, όπως οι διάφορες φάσεις του νερού (στερεό, υγρό και αέριο). Υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε ουσία έχει μια σειρά συγκεκριμένων φυσικών ιδιοτήτων (πυκνότητα, σημείο βρασμού ή σημείο τήξης).

Οι καθαρές ουσίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες: απλά στοιχεία ή ουσίες και, αφετέρου, σύνθετα στοιχεία. Το πρώτο δεν μπορεί να αποσυντεθεί σε απλούστερα επειδή αποτελούνται από μία μόνο κατηγορία ατόμων (για παράδειγμα, ένα χαλκό φύλλο αποτελείται από άτομα αυτού του μετάλλου ή όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα). Οι σύνθετες ουσίες είναι ένας τύπος ύλης που αποτελείται από δύο ή περισσότερα διαφορετικά στοιχεία που είναι χημικά ενωμένα σε μια καθορισμένη αναλογία (για παράδειγμα, χλωριούχο νάτριο)

Φωτογραφίες: iStock - Srdjana1 / Borut Trdina