ορισμός των αυτόχθονων

Με την ευρύτερη έννοια του, ο όρος αυτόχθονες χρησιμοποιείται επανειλημμένα για να αναφέρεται σε ό, τι είναι σχετικό ή κατάλληλο για έναν αρχικό πληθυσμό της περιοχής στην οποία ζει, επειδή η παρουσία και η εγκατάστασή του προηγείται άλλων λαών ή, επειδή η παρουσία εκεί μετατρέπεται να είναι αρκετά μακρύ και σταθερό ώστε να θεωρείται ιθαγενής της εν λόγω περιοχής.

Και από την άλλη πλευρά, με αυστηρότερη έννοια, η λέξη αυτόχθονες χρησιμοποιείται συνήθως για τις εθνικές ομάδες που διατηρούν παραδοσιακούς μη ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, αυτή η ομάδα περιλαμβάνει εκείνες που ανήκουν σε παραδόσεις πριν από την εμφάνιση του σύγχρονου κράτους και αυτών των πολιτισμών ότι κατάφεραν να επιβιώσουν από την επέκταση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αυτόχθονες άνθρωποι αντιπροσωπεύουν μια μειονότητα στην επικράτεια στην οποία ζουν, ειδικά αν βρίσκονται σε εκείνα τα ευρωπαϊκά κράτη, όπου, φυσικά, οι πολιτιστικές κατευθυντήριες γραμμές και τα έθιμα που προτείνουν και οι δύο είναι εντελώς αντίθετες.

Όπως υποδεικνύεται από στατιστικές εκθέσεις Περίπου 350 εκατομμύρια ιθαγενείς κατοικούν στον πλανήτη Γη και οι περισσότεροι ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να τηρούν και να σέβονται αυστηρά τις προγονικές τους οδηγίες. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, αν και δεν έχουν παραιτηθεί από κάποια έθιμα, τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους, αναγκάστηκαν να αποδεχτούν και να αφομοιώσουν τα πρότυπα που τους επιβάλλει ο δυτικός κόσμος.

Οι αυτόχθονες, ιδίως εκείνοι που αρνήθηκαν συστηματικά να αλλάξουν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους και να αποδεχθούν τη δυτικοποίηση, έπρεπε να υποστούν τις πιο τρομερές διώξεις, περικοπές δικαιωμάτων και παραβιάσεις ως συνέπεια της απόφασής τους να μην συμβιβαστούν. Πολλοί φυσικά κατάφεραν να αντισταθούν σε αιώνες και αιώνες καταπίεσης και κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής κυριαρχίας, κυρίως αυτών των πιο σημαντικών και αποφασιστικών κοινωνικοοικονομικών ομάδων, και έτσι σήμερα μπορούμε να βρούμε πολλά από αυτά οργανωμένα σε διάφορα κινήματα. έχουν στόχο την υπεράσπιση, την προώθηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους σε όλο τον κόσμο.