ορισμός του εγκάρσιου

Συγκεκριμένα, η λέξη εγκάρσια είναι ένα χαρακτηριστικό επίθετο που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει όλα όσα περνούν, που κόβει κάτι μέσα από οποιαδήποτε από τις ενότητες του. Η ιδέα της εγκάρσιας προέλευσης προέρχεται από τις ακριβείς επιστήμες, για παράδειγμα στα μαθηματικά και τη γεωμετρία, όταν μιλάμε για μια γραμμή ή ένα γεωμετρικό στοιχείο που τέμνει μια άλλη και τη διαιρεί σε διάφορες ενότητες ή τμήματα. Ωστόσο, στην πράξη, και ακολουθώντας αυτήν την ιδέα, η λέξη εγκάρσια χρησιμοποιείται για πολύ διαφορετικές καταστάσεις που πηγαίνουν από το τόξο του επιστημονικού στο τόξο του πρακτικού που μπορεί να παρατηρηθεί στην καθημερινή ζωή.

Στην περίπτωση των μαθηματικών, η ιδέα της εγκάρσιας ή εγκάρσιας σχέσης έχει να κάνει με αυτή των τεμνόμενων ή διαιρεμένων συνόλων από τη διέλευση πολλών από αυτά μεταξύ τους. Όταν δύο στοιχεία δεν τέμνονται, μπορεί να είναι παράλληλα αφού λειτουργούν στην ίδια κατεύθυνση (για παράδειγμα, δύο γραμμές). Ωστόσο, καθώς το ένα υπάρχει κάθετο στο άλλο, δημιουργείται εγκάρσια εγκάρσια σχέση που αναφέρεται ακριβώς στην έννοια της «διέλευσης» και που μπορεί να κάνει δύο γραμμές να συναντηθούν σε ένα σημείο.

Λαμβάνοντας αυτήν την ιδέα ως βάση, η έννοια της εγκάρσιας σχέσης μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλούς τομείς της ζωής. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την παιδαγωγική. Υπό αυτήν την έννοια, η εγκάρσια εγκυρότητα είναι το φαινόμενο με το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί το ίδιο θέμα ή περιεχόμενο από διάφορα τεμνόμενα θέματα, επιτυγχάνοντας έτσι μια καλύτερη και πληρέστερη χρήση του εν λόγω θέματος. Ένα σαφές παράδειγμα αυτού είναι όταν ερωτήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα μπορούν να ληφθούν από βιολογική, ψυχολογική, κοινωνική κ.λπ. άποψη.

Στη γεωγραφία υπάρχει επίσης εγκάρσιοτητα όταν παρατηρούμε ότι ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό διασχίζει ένα άλλο, για παράδειγμα όταν ένα ποτάμι διασχίζει μια οροσειρά, μια πόλη ή ένα χωράφι. Από την άλλη πλευρά, στην πολιτική μπορούμε επίσης να μιλάμε για εγκάρσιοτητα εάν αναφερόμαστε σε ιδεολογικά ρεύματα, πολιτικά κόμματα ή έργα που ενώνουν διαφορετικές απόψεις και δεν είναι μονοσήμαντα.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found