ορισμός των διεθνών σχέσεων

Οι διεθνείς σχέσεις νοούνται ως το σύνολο των δεσμών που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών στον κόσμο. Οι διεθνείς σχέσεις είναι μια από τις πιο πρωτόγονες μορφές δεσμού που υπάρχει για τον άνθρωπο εάν λάβουμε υπόψη ότι προκύπτουν τη στιγμή που μια κοινωνία επιδιώκει να συσχετιστεί με μια άλλη για διαφορετικούς λόγους.

Θεωρείται συνήθως ότι οι διεθνείς σχέσεις έχουν σχέση με την πολιτική και παρόλο που αυτό είναι αναμφισβήτητο, μπορούμε επίσης να πούμε ότι καθιερώνονται πολλές φορές σε σχέση με πολιτιστικά, οικονομικά, στρατιωτικά, γεωγραφικά ζητήματα κ.λπ. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δυνατότητες ανταλλαγής μεταξύ δύο ή περισσότερων κοινωνιών είναι πολύ ποικίλες και άπειρες, έχοντας τη δυνατότητα να δώσουμε μόνο μία ή περισσότερες από αυτές ταυτόχρονα.

Αρχικά, οι δύο πιο συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους μπορούσαν να συσχετιστούν δύο κοινωνίες ήταν αυτοί που είχαν σχέση με την οικονομία και τον πόλεμο. Έτσι, οι εμπορικές και οικονομικές ανταλλαγές υπήρξαν, από τη μία πλευρά, ο κύριος λόγος για τις διεθνείς σχέσεις: ανταλλαγές που είχαν συχνά σχέση με την απόκτηση προϊόντων που είναι δύσκολο να ληφθούν ή έχουν μεγάλη αξία. Αυτές οι σχέσεις διατηρούνται μέχρι σήμερα σε μεγάλη κλίμακα, σε πλανητικό επίπεδο και σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγονται σημαντική ανισότητα μεταξύ των περιοχών που θεωρούνται παγκόσμιες δυνάμεις και άλλων υπανάπτυκτων που βρίσκονται στην υπηρεσία των πρώτων. Επιπλέον, οι διεθνείς σχέσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία παρεμβαίνουν σήμερα από πολλούς διεθνείς οργανισμούς που διέπουν τους κανόνες.

Η άλλη πολύ παραδοσιακή, και λιγότερο χρήσιμη, μορφή διεθνών σχέσεων είναι αυτή που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ δύο περιοχών λόγω διαφόρων αιτιών. Αυτός ο τύπος σχέσης είναι γνωστός ως πόλεμος και συνεπάγεται ατελείωτα προβλήματα όχι μόνο για τις χώρες που παρεμβαίνουν σε αυτόν αλλά και για άλλες. Οι πόλεμοι και οι ένοπλες συγκρούσεις υπήρξαν για πάντα και συνήθως σχετίζονται με πολιτικές διαφορές, για φυσικούς πόρους, για την οικονομία, για κυριαρχία κ.λπ.

Τέλος, ένας άλλος λιγότερο ορατός αλλά όχι λιγότερο σημαντικός τύπος διεθνών σχέσεων είναι αυτός που έχει να κάνει με τις πολιτιστικές ανταλλαγές που μπορούν να συμβούν μεταξύ διαφόρων εδαφών. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα για αυτόν τον τύπο σχέσης είναι ότι δεν συνεπάγονται πάντα κυριαρχία του ισχυρότερου πολιτισμού έναντι του άλλου, αλλά, όπως συνέβη μεταξύ των Ρωμαίων και των Ελλήνων, μια κοινωνία με πολύ ανεπτυγμένη κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει ακόμη πιο ισχυρή οικονομικά ή στρατιωτικά.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found