ορισμός της γνώσης

Η λέξη να ξερω το χρησιμοποιούμε εκτενώς στη γλώσσα μας για να ορίσουμε τη σοφία, τη γνώση που έχει κάποιος σε ένα θέμα, θέμα ή επιστήμη.

Γνώση και σοφία που έχει ένα άτομο σε ένα θέμα ή θέμα

Η γνώση του δεν έχει όρια.”

Όταν κάποιος ξέρει κάτι, δηλαδή έχει μάθει γνώση, θα μπορεί να λαμβάνει σωστές και χρήσιμες αποφάσεις που θα ήταν πρακτικά αδύνατες χωρίς αυτή τη γνώση.

Μια ανθρώπινη ικανότητα με μεγάλη αξία

Αναμφίβολα, η γνώση είναι εγγενές χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φυλής, το οποίο προσεγγίστηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες της φυσικής και κοινωνικής επιστήμης.

Η παροχή γνώσης έχει πολύ σημαντική αξία στην κοινωνία μας, γιατί ακριβώς αυτοί θα είναι σε θέση να ανοίξουν τις πόρτες για ένα καλύτερο μέλλον. Η γνώση, όπως είπαμε, μας βγάζει από την άγνοια αλλά μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να λύσουμε τα προβλήματα με ικανοποιητικό τρόπο.

Ένα άτομο μπορεί να επιτύχει γνώση, δηλαδή, γνώση για κάτι, μέσω της εμπειρίας του, δηλαδή, από την επαφή με αυτό που είναι γνωστό, μέσω της εκπαίδευσης που λαμβάνεται, δηλαδή αποκτά μέσω της διδασκαλίας ότι κάποιος του δίνει την πρακτική και θεωρητική γνώση ένα θέμα ή πραγματικότητα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ζωντανά πλάσματα αποκτούν γνώσεις και γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον μας χάρη σε σχολές όπως: φυτικό, ευαίσθητο και λογικό.

Εν τω μεταξύ, στα ανθρώπινα όντα, η λογική σχολή παράγει γνώση με έννοιες, καθιστώντας τη γλώσσα βιώσιμη και επίσης συνειδητοποίηση για το τι είναι αλήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η γνώση μέσω εννοιών είναι βιώσιμη μόνο στους άνδρες από την ικανότητα κατανόησης.

Τώρα, η εμπειρία μας δίνει επίσης γνώσεις και γνώσεις στον άνθρωπο, αν και είναι μάλλον υποκειμενική γνώση αυτού που παρέχει την εμπειρία.

Κατά περίπτωση, θα ισχύει για εκείνον που τη ζει.

Η κύρια διαφορά με τη γνώση από έννοιες που αναφέραμε παραπάνω είναι ότι οι έννοιες που είναι άυλες, επομένως ανεξάρτητες από την εμπειρία, είναι από μόνες τους προφανείς πληροφορίες.

Πηγές γνώσης

Η γνώση θα αναπτύσσεται πάντα σε ένα πλαίσιο, όπως στην περίπτωση του πολιτισμού μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές: διαίσθηση (η γνώση που μας έρχεται αμέσως από την επαφή με το αντικείμενο), εμπειρία (η γνώση προκύπτει από την εμπειρία που περνά), παράδοση (η γνώση μεταδίδεται από γενιά σε γενιά), εξουσία (όταν η γνώση ξεκινά από μια πηγή αναφοράς σε πολιτικά, ηθικά, επιστημονικά θέματα) και επιστήμη (η σειρά της ορθολογικής, αληθινής και πιθανής γνώσης που αποκτάται με μεθοδικό τρόπο).

Η γνώση είναι μια συνεχής δραστηριότητα και ιδιότητα των ατόμων και ως εκ τούτου συνεχώς απορροφάμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μας.

Η κατανόηση της γνώσης θα περιλαμβάνει διάφορες πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες όπως: αντίληψη, αίσθηση, εννοιολογική, γλώσσα, επικοινωνία, αφαίρεση, συσχέτιση, μεταξύ άλλων.

Η επιστημολογία είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη της γνώσης

Προς την επιστημολογία Είναι η μελέτη της γνώσης, καθώς είναι ακριβώς ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με αυτήν.

Αυτή η επιστήμη είναι απόσπασμα από τη Φιλοσοφία και ως εκ τούτου το θέμα της γνώσης, πάντα, από χιλιετίες, ήταν παρούσα και απασχολούσε τον άνθρωπο και τη φιλοσοφία.

Ακριβώς οι κλασικοί και πιο δημοφιλείς φιλόσοφοι ασχολούνται ιδιαίτερα με την εξήγηση και ανάλυση της διαδικασίας της γνώσης των ανθρώπων.

Γνώση για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη

Έτσι, δύο εικόνες της Φιλοσοφίας, όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, προσέγγισαν αυτό το ζήτημα από τις δικές τους πεποιθήσεις.

Ο Πλάτων μίλησε για έναν ιδανικό κόσμο που εκπροσωπήθηκε από ιδέες και που υποθέτει τον πραγματικό και αληθινό, ενώ ο άλλος κόσμος, ο λογικός, είναι μια αναπαράσταση αυτής της πραγματικότητας που δεν υποθέτει την αυθεντική με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά το αντίθετο.

Και από την πλευρά του, ο Αριστοτέλης, διακρίνει την ουσία, τις ουσίες και τα ατυχήματα, προτείνοντας ένα πιο ρεαλιστικό όραμα της γνώσης.

Με την πάροδο του χρόνου, άλλοι φιλόσοφοι προχωρούσαν σε σκέψεις όπως ο Immanuel Kant, ο οποίος θα μιλήσει για στάδια στη συσκευή της γνώσης του ανθρώπου.

Η αντίθετη έννοια είναι αυτή του άγνοια, που συνεπάγεται την απουσία γνώσης σχετικά με ένα θέμα, ένα θέμα ή μια επιστήμη.

Άλλες χρήσεις

Και επίσης η λέξη know χρησιμοποιείται ευρέως στη γλώσσα μας για να αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα ή καταστάσεις όπως: να έχουμε τα νέα ή τη βεβαιότητα για κάτι, να εξειδικεύεται σε κάποιο θέμα, να έχει δεξιότητα, ως συνώνυμο της παραίτησης, έχοντας πονηρό, το γεύση που δείχνει κάτι, όταν ένα πράγμα μοιάζει με άλλο, μας θυμίζει κάτι.