ορισμός αποστολέα

Ο όρος αποστολέας χρησιμοποιείται για να ορίσει το άτομο που είναι υπεύθυνο για την αποστολή κάτι, στο υψηλότερο ποσοστό περιπτώσεων, επιστολών ή γραπτών εγγράφων, αν και μπορεί επίσης να αφορά πακέτα, αντικείμενα ή άλλα. Ο όρος προέρχεται από το ρήμα για αποστολή, το οποίο δεν θα ήταν τίποτα άλλο από το να στείλετε ή να κατευθύνετε ένα αντικείμενο ή έγγραφο σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Στην παράδοση της αποστολής επιστολών ή γραπτών εγγράφων, ο αποστολέας γράφεται συνήθως στο πίσω μέρος αφού γράψει στο μπροστινό μέρος όλα τα απαραίτητα δεδομένα για το αντικείμενο ή το έγγραφο να φτάσει στον παραλήπτη.

Συνήθως, σε κοινή γλώσσα ο όρος αποστολέας χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε γράμματα ή για την αποστολή δεμάτων, όχι περισσότερο από αυτό. Ωστόσο, είναι δίκαιο ότι επισημαίνουμε ότι ο αποστολέας είναι οποιοδήποτε άτομο ή άτομο που στέλνει ή μεταδίδει ένα μήνυμα σε άλλο άτομο. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε όλοι αποστολείς σε διάφορες ώρες της ημέρας από την εκτέλεση διαφορετικών πράξεων: αποστολή μηνύματος κειμένου μέσω κινητού τηλεφώνου ή email, πολυμέσων, ταινίας ή τραγουδιού, ανακοίνωση προσφοράς σε μια επιχείρηση, ακόμη και η απλή και κοινή πράξη ομιλίας μεταξύ δύο ατόμων αυτοπροσώπως. Όλα αυτά φαίνονται σήμερα συνεχώς λόγω της έκρηξης και της επέκτασης που δείχνουν διάφορα μέσα και τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια.

Ο αποστολέας είναι προφανώς ένας χαρακτήρας κεντρικής σημασίας σε ό, τι κάνει στην επικοινωνία. Αυτό είναι προφανές δεδομένου ότι χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε επικοινωνία: ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για την αποστολή ή τη μετάδοση ενός μηνύματος. Χωρίς αυτό, ούτε θα υπήρχε ο δέκτης, αυτός που τον παραλαμβάνει. Και, τέλος, το μέσο μέσω του οποίου παραδίδεται αυτό το μήνυμα δεν θα υπάρχει ούτε, είτε πρόκειται για χαρτί, ήχο, οπτικοακουστικές τεχνολογίες κ.λπ.

Η επικοινωνία έχει επίσης μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο, είναι η μόνη που έχει αναπτύξει μια αφηρημένη γλώσσα με την οποία μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό του. Αν και πολλά ζώα έχουν επίσης νοηματικές γλώσσες, ήχους ή χειρονομίες, όλα αυτά είναι λιγότερο αναπτυγμένα και δεν φαίνεται να έχουν λογική παρόμοια με αυτή των γλωσσών που δημιουργούνται από τον άνθρωπο.