ορισμός προσφοράς

Σε γενικές γραμμές, μια προσφορά είναι μια πρόταση που γίνεται για να δώσει, να εκτελέσει ή να εκπληρώσει κάτι. Για παράδειγμα, πολιτιστικές προσφορές, όπως ένα παιχνίδι, ένα νέο άλμπουμ από μια δημοφιλή ομάδα, μια ταινία, μεταξύ άλλων.

Αλλά επιπλέον, η λέξη προσφορά έχει ειδική συμμετοχή στο η οικονομική σφαίρα, επισης Ονομάζεται το ποσό των αγαθών ή των υπηρεσιών που οι παραγωγοί τους είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στους πιθανούς καταναλωτές τους, σε διαφορετικές τιμές και συνθήκες σε μια δεδομένη στιγμή.

Η προσφορά καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: την τιμή του προϊόντος στην αγορά, το κόστος διεξαγωγής της παραγωγής αυτού του προϊόντος, το μέγεθος της αγοράς στην οποία κατευθύνεται ειδικά το προϊόν, τη διαθεσιμότητα παραγόντων, το ποσό του ανταγωνισμού που σας παρουσιάστηκε και του ποσού των παραγόμενων προϊόντων.

Η προσφορά μπορεί να εκφραστεί γραφικά μέσω της καμπύλης προσφοράς, ενώ η κλίση της προσφοράς είναι αυτή που δείχνει πώς μια προσφορά αυξάνεται ή μειώνεται λόγω της αύξησης ή της μείωσης της τιμής του εν λόγω αγαθού ή της υπηρεσίας.

Όπως ορίζεται από το νόμο της προσφοράς ενόψει της αύξησης της τιμής ενός αγαθού, η ποσότητα που προσφέρεται για αυτό το αγαθό θα είναι μεγαλύτερη, διότι οι παραγωγοί θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο και κατά συνέπεια η προσφορά είναι άμεσα ανάλογη με την τιμή του προϊόντος, οι καμπύλες υποβολής προσφορών θα αυξάνονται σχεδόν πάντα.