ορισμός των ανθρώπινων σχέσεων

Η έννοια των ανθρώπινων σχέσεων είναι ίσως μια από τις παλαιότερες στην ιστορία, δεδομένου ότι έχει να κάνει με τη δυνατότητα των ανθρώπων να συσχετίζονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους με άλλα παρόμοια όντα. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τα ζώα, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι μόνο ενστικτώδεις ή προκαλούνται από βιολογικές ανάγκες, αλλά με πολλούς τρόπους έχουν εξελιχθεί πολύ βαθιά, ακόμη και να γίνουν κάτι νέο και διαφορετικό, πολύ πιο περίπλοκο, όπως για παράδειγμα με εργασιακές ή διαπροσωπικές σχέσεις.

Για να μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να ξεκινήσουμε από την έννοια της κοινότητας ή της κοινωνίας. Αυτοί οι χώροι είναι εκείνοι στους οποίους ο άνθρωπος δημιουργεί δεσμούς και σχέσεις με άλλα παρόμοια όντα με βάση συγκεκριμένες ανάγκες που μπορεί να κυμαίνονται από την ανάγκη δημιουργίας οικογένειας έως την ανάγκη διοίκησης. Έτσι, η ζωή στην κοινωνία αποτελείται από ένα σύνθετο σύστημα ανθρώπινων σχέσεων που γεννιούνται από αναγκαιότητα ή ένστικτο αλλά αναπτύσσονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Αυτό είναι ορατό, για παράδειγμα, στις διάφορες μορφές διακυβέρνησης, τις οικογενειακές σχέσεις ή την κοινωνική ιεραρχία που μπορεί να έχουν διαφορετικές κοινότητες.

Η ζωή στην κοινωνία μπορεί να αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ποικιλία σχέσεων ανάλογα με το πώς συναρμολογούνται. Η κοινωνική ιεραρχία είναι σαφώς ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες κατά την καθιέρωσή τους, για παράδειγμα επισημαίνοντας ποιες κοινωνικές ομάδες θα έχουν περισσότερη εξουσία έναντι των άλλων ή θα είναι σε θέση να αποφασίζουν εύκολα για τη ζωή των άλλων.

Μέσα σε μια κοινότητα μπορούμε να βρούμε σχέσεις όλων των ειδών που κυμαίνονται από τις πιο πρωταρχικές (για παράδειγμα, οικογενειακές σχέσεις που προκύπτουν από τη στιγμή που γεννιέται ή αγαπούν σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ δύο ανθρώπων που αποφασίζουν να σχηματίσουν ένα ζευγάρι) έως πιο περίπλοκες είναι η περίπτωση των εργασιακών σχέσεων στις οποίες η ιδέα της διαφοράς, της ιεραρχίας, της ανωτερότητας και της κατωτερότητας, κλπ. είναι πάντα παρούσα).

Επί του παρόντος υπάρχουν καριέρες μελέτης με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι αφιερωμένες στην εργασία τους από διαφορετικά επίπεδα και ενδιαφέροντα, όπως οι δημόσιες σχέσεις.