ορισμός των εργασιακών κανονισμών

Το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι ένα χαοτικό σύστημα στο οποίο ο καθένας μπορεί να κάνει ό, τι θέλει ανά πάσα στιγμή, αλλά η εργασία ρυθμίζεται επίσης από τον δικό του κώδικα που αντικατοπτρίζεται σε έναν κανονισμό που χρησιμεύει ως βάση για την καλή διαχείριση μιας επιχείρησης. Κάθε συμβασιούχος εργαζόμενος που γίνεται μέρος του εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας έχει δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Και η υπογραφή μιας σύμβασης δίνει νομική αξία σε αυτήν την ανταλλαγή υπηρεσιών.

Οι εργασιακοί κανονισμοί διέπουν τις σχέσεις του εργασιακού συστήματος που συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι κανόνες δεν είναι καθολικοί για όλους, αλλά ότι κάθε χώρα έχει τον δικό της κώδικα. Επομένως, ο κανόνας ισχύει σε μια συγκεκριμένη χώρα, στο δικό της πλαίσιο.

Κανόνες που πρέπει να πληρούνται

Οι κανονισμοί εργασίας δείχνουν την αξία του νόμου ως σύστημα και όχι ως νομικό σύστημα. Μπορεί να υπάρχουν διεθνή πρότυπα, άλλα εθνικά πρότυπα ή επίσης συγκεκριμένα πρότυπα για μια συγκεκριμένη κοινότητα.

Οι εργασιακοί κανονισμοί έχουν ολιστικό χαρακτήρα, δηλαδή ανταποκρίνονται σε όλα τα επιχειρηματικά θέματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Για παράδειγμα, καλύπτει την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και εξετάζει επίσης τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Μέσω κανονισμών διαχειρίζονται επίσης καθημερινά θέματα όπως ο αριθμός των ημερών διακοπών που ένας εργαζόμενος ετησίως. Αυτός ο κανονισμός συγκεντρώνει νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για συγκεκριμένες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο χώρο εργασίας, επομένως, είναι θέμα απάντησης σε αυτό το είδος συμβάντος, προκειμένου να διευκολυνθεί η καλή διαχείριση και οργάνωση των επιχειρήσεων. Το κριτήριο της δικαιοσύνης είναι επίσης εγγενές σε όλους τους κανονισμούς.

Πρότυπα που ρυθμίζουν το εργασιακό σύστημα

Κάθε κανόνας είναι μια ένδειξη που πρέπει να τηρείται και η μη συμμόρφωσή της παράγει συγκεκριμένες συνέπειες. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος μπορεί να αποβληθεί από την εργασία εάν δεν ακολουθεί συνεχώς τους κανόνες και απουσιάζει από την ημέρα του χωρίς εξηγήσεις. Οι κανόνες υπάρχουν για κάποιο λόγο, ωστόσο, είναι αναθεωρήσιμοι, δηλαδή μπορούν να είναι ανοιχτοί σε αλλαγές. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές πρέπει να ρυθμίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Φωτογραφίες: iStock - djedzura / EdStock


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found