ορισμός του gatt

Το ακρωνύμιο GATT είναι το αρκτικόλεξο στα Αγγλικά για τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί ως γενική συμφωνία για το εμπόριο και τους δασμούς. Αυτή η συμφωνία ή συμφωνία πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά το 1947 στη Διάσκεψη της Αβάνας. Τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ο θεσμός που προώθησε την GATT, αφού σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο ο κόσμος είχε την ανάγκη να ανοικοδομήσει την παγκόσμια οικονομία και γι 'αυτό ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο εμπορικών σχέσεων.

Η GATT ήταν μια συμφωνία που υπογράφηκε αρχικά από 23 χώρες και με αυτήν τη συμφωνία είχε σκοπό να τερματίσει τους προστατευτικούς νόμους που εφαρμόστηκαν στα περισσότερα έθνη.

Από την GATT στον ΠΟΕ

Η κύρια ιδέα της GATT ήταν να παράσχει στην παγκόσμια οικονομία σταθερότητα και μια ορισμένη αίσθηση της παγκόσμιας κοινότητας, η οποία στη συνέχεια ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση.

Η GATT ήταν ένας πολυγλωσσικός οργανισμός που επέτρεπε στα κράτη μέλη να έχουν εμπορικές συμμαχίες σε επίπεδο ισότητας. Ταυτόχρονα, η GATT λειτούργησε ως φόρουμ συζήτησης που επέτρεψε την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο της GATT, πραγματοποιήθηκαν οκτώ γύροι εμπορικών διαπραγματεύσεων με σκοπό την άρση των εμποδίων στο εμπόριο και, συνεπώς, τη δημιουργία περισσότερου πλούτου παγκοσμίως.

Η GATT ήταν σε ισχύ για 47 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων εξαλείφθηκαν τα εμπορικά εμπόδια άλλων εποχών

Το 1986, πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση της GATT, γνωστή ως Γύρος της Ουρουγουάης. Από τότε, ξεκίνησε μια πορεία που οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου αναφοράς για το διεθνές εμπόριο, του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου).

Ο ΠΟΕ ιδρύθηκε το 1995 και εδρεύει στη Γενεύη

Αυτός ο υπερεθνικός οργανισμός διευκολύνει την ελεύθερη ροή της εμπορικής δραστηριότητας και επιτρέπει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των περισσότερων από 120 χωρών μελών.

Οι συμφωνίες του ΠΟΕ καλύπτουν αγαθά, υπηρεσίες και πνευματική ιδιοκτησία. Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν υποχρεώνουν την εγγύηση της διαφάνειας στην εμπορική δραστηριότητα.

Εν κατακλείδι, ο ΠΟΕ παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα στο διεθνές εμπόριο: διευκολύνει τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης, η μεγαλύτερη ελευθερία του εμπορίου οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής της πλειονότητας του παγκόσμιου πληθυσμού και προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους καταναλωτές.

Φωτογραφίες: iStock - urfinguss / nuvolanevicata