ορισμός επιλογής

Ο όρος επιλογή χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στην πράξη της επιλογής, της επιλογής ενός αντικειμένου, αντικειμένου ή ατόμου από ένα σύνολο παρόμοιων στοιχείων ή ατόμων. Η επιλογή μπορεί να συμβεί σε διαφορετικούς τομείς της ζωής και ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως σε επιστημονικά-βιολογικά πεδία για να αναφέρεται στη φυσική διαδικασία επιλογής που υπονοεί ότι ορισμένα είδη επιλέγονται φυσικά για να επιβιώσουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο προκύπτουν.

Η έννοια της επιλογής μπορεί πάντα να συνεπάγεται μια περισσότερο ή λιγότερο δίκαιη απόφαση δεδομένου ότι η διαδικασία επιλογής ενός ατόμου, ενός οργανισμού ή ενός αντικειμένου μπορεί να βασίζεται σε αντικειμενικά ή υποκειμενικά κριτήρια ανάλογα με κάθε περίπτωση. Αν μιλάμε για επιλογή ως το βιολογικό φαινόμενο που αναφέρθηκε προηγουμένως, τότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μια πληθώρα στοιχείων που εμφανίζονται φυσικά και έχουν να κάνουν με την ανάγκη της φύσης για να επιλέξουν τους καταλληλότερους οργανισμούς για να επιβιώσουν σε ορισμένα περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, η διαδικασία επιλογής θα συνεπάγεται πάντα ότι ορισμένοι από τους πιθανούς υποψηφίους που θα επιλεγούν δεν θα περάσουν τα απαιτούμενα κριτήρια και ως εκ τούτου θα είναι εκτός πιθανότητας.

Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής που πραγματοποιείται από ανθρώπους (όπως η επιλογή επαγγελματιών ή υπαλλήλων για μια θέση, η επιλογή υπαλλήλων μεταξύ πολιτικών, η επιλογή φοιτητών για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα), μπορεί να υπάρχει και αντικειμενική υποκειμενικά κριτήρια. Στην περίπτωση του τελευταίου, είναι συνήθως παρών, αφού ο άνθρωπος παίρνει πάντα αποφάσεις με υποκειμενικό τρόπο παρά το γεγονός ότι ορισμένες ή περισσότερες γενικές απαιτήσεις ζυγίζουν στη διαδικασία επιλογής. Μπορεί επομένως να υποστηριχθεί ότι, σε αντίθεση με τις φυσικές διαδικασίες επιλογής, αυτές που πραγματοποιούνται από τον άνθρωπο θα είναι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό διαδικασίες τεχνητής επιλογής.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found