ορισμός συμβόλου

Η λέξη σύμβολο αναγνωρίζει πολλές χρήσεις στη γλώσσα μας, ενώ η πιο διαδεδομένη χρήση δηλώνει εκείνη την εικόνα με την οποία επιδιώκεται να αντιπροσωπεύει μια έννοια, είτε διανοητική είτε ηθική, μέσω της πραγματοποίησης μιας αναλογίας, δηλαδή μιας ομοιότητας, ή από μια κοινωνική σύμβαση.

Εικόνα που αντιπροσωπεύει μια ιδέα ή μια ιδέα με αναλογία και κοινωνική σύμβαση

Δηλαδή, το σύμβολο είναι το Εξωτερικοποίηση μιας ιδέας ή έκφραση ενός συμβατικού νοήματος που έχει ομοιότητα με αυτό το νόημα.

Αναγνωρίσιμο, κατανοητό, αντιπροσωπευτικό και αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνίας

Αυτή η γραφική ή εικονιστική αναπαράσταση μιας ιδέας ή έννοιας βρίσκεται γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι εύκολο να αναγνωριστεί και να κατανοηθεί επειδή δεν εξαρτάται από μια γλώσσα, μπορεί να γίνει κατανοητή απόλυτα οπουδήποτε στον κόσμο, μεταξύ αυτών των πιο εμβληματικών περιπτώσεων που πρέπει να αναφέρουμε το λευκό περιστέρι, ένα σύμβολο της ειρήνης, η λευκή σημαία, ένα σύμβολο παράδοσης ή επίσης της ειρήνης, το σταυρό σύμβολο της χριστιανικής θρησκείας και το αστέρι του Δαβίδ που είναι το σύμβολο της εβραϊκής θρησκείας, μεταξύ άλλων.

Έτσι τα σύμβολα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της επικοινωνίας μας.

Χρησιμοποιείται από ενώσεις, ομάδες, ιδιώτες, αθλητικούς συλλόγους, εμπορικά σήματα για άτομα που μπορούν να συσχετιστούν γρήγορα μαζί τους

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σύμβολα χρησιμοποιούνται ευρέως από ομάδες, ενώσεις, άτομα, μεταξύ άλλων, για να τα αντιπροσωπεύσουν, επομένως η εμφάνιση αυτού του συμβόλου επιτρέπει στους ανθρώπους να τα αναγνωρίζουν γρήγορα και εύκολα.

Για παράδειγμα, Ο Ερυθρός Σταυρός είναι το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Ένωσης του Ερυθρού Σταυρού και όταν το βλέπουμε, είναι μια σαφής ένδειξη της παρουσίας αυτής της ομάδας στη σκηνή.

Υπάρχουν επίσης μερικοί καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν σύμβολα αντί για ονόματα σκηνών.

Από την άλλη πλευρά, οι χώρες έχουν πολλές Εθνικά σύμβολα, τοπικό, που τα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, όπως συμβαίνει με το σημαία, ασπίδα, μεταξύ άλλων.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε με αυτή την έννοια τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους που χρησιμοποιούν σύμβολα που τα αναγνωρίζουν και που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζονται πέρα ​​από το όνομά τους, απλά βλέποντας ότι το σύμβολο κάποιος αναγνωρίζει αυτό ή αυτόν τον σύλλογο, όπως συμβαίνει με τις ασπίδες τους.

Και η θρησκεία γενικά χρησιμοποιεί επίσης έναν υπέροχο αριθμό συμβόλων για να εκφράσει διάφορες ιδέες.

Τα σύμβολα είχαν ισχυρή παρουσία σε πολιτισμούς του παρελθόντος, αναλφάβητοι και προ-αλφαβητάσιοι, αλλά έχει επίσης ισχυρή παρουσία σε εγγράμματους και στους υπερ-τεχνολογικούς πολιτισμούς που αφθονούν σήμερα ως συνέπεια ότι το σύμβολο είναι ένα πολύ αποτελεσματικό στοιχείο όταν έρχεται να μεταδώσει μια ιδέα και μια ιδέα, ειδικά επειδή ένα οπτικό στοιχείο και η δομική του απλότητα τους καθιστούν γρήγορα να προσαρμόζονται στην αντίληψη και στη μνήμη.

Σχεδόν όλες οι ανθρώπινες ομάδες μοιράζονται παραδόσεις, έθιμα και έθιμα και ιδέες που αποκομίζουν τα δικά τους σύμβολα, αντιπροσωπευτικά και φυσικά μοιράζονται όλα τα μέλη της ομάδας.

Αυτό φέρνει κοντά τους ανθρώπους γιατί τους επιτρέπει να μοιράζονται και να δημιουργούν διαρκούς δεσμούς.

Στον κόσμο του μάρκετινγκ, το σύμβολο καταλαμβάνει μια πολύ σημαντική θέση, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες που χαρακτηρίζονται από τη συνάφεια της επικοινωνίας και της διαφήμισης.

Για παράδειγμα, οι εμπορικές επωνυμίες ξοδεύουν χρόνο, προσπάθεια και πολλά χρήματα για να αναπτύξουν τα λογότυπά τους, γιατί γενικά από αυτά θα αναγνωρίζονται και μπορούν να είναι παρόντα με έναν απλό, σταθερό και ισχυρό τρόπο στην αγορά.

Ο οπτικός αντίκτυπος που δημιουργείται από τα λογότυπα είναι πολύ σημαντικός και επίσης πολύ αποτελεσματικός σε οποιαδήποτε εμπορική στρατηγική, και αυτό αυξάνεται στην περίπτωση των εμπορικών σημάτων που απευθύνονται σε νεαρό κοινό, που γνωρίζουν πολύ την εικόνα.

Τώρα, παρόλο που η κοινή ομάδα έχει μεγάλη δύναμη και αντίκτυπο, κάθε άτομο συνήθως αποδίδει ένα πολύ νόημα σε ορισμένα αντικείμενα ή πράγματα που βρίσκονται γύρω του και είναι σημαντικά για αυτόν, όπως στην περίπτωση ενός βιβλίου, ενός ενδύματος, ενός ρολογιού, γιατί φυσικά, θα συσχετιστούν με μια όμορφη και συναρπαστική μνήμη, που είναι αδύνατο να ξεχαστεί.

Χημεία: σύμβολο που κυριαρχεί ένα χημικό στοιχείο ή μια ένωση

Στην πλευρά σου, στη χημεία, το σύμβολο είναι το γράμμα ή το σύνολο γραμμάτων με το οποίο ονομάζεται ένα απλό ή σύνθετο στοιχείο.

Το ίδιο ή το ίδιο έχει συμφωνηθεί προηγουμένως.

Έτσι, το Ο άνθρακας συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα C και το οξυγόνο από το κεφαλαίο O.

Νομισματική: έμβλημα που περιέχουν τα νομίσματα

Και στο νομισματολογία, ένα σύμβολο είναι το έμβλημα ή φιγούρα για προσθήκη σε κέρματα ή μετάλλια.