ορισμός των παθολογικών

Ο όρος Παθολογικός χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική και αναφέρεται σε κάτι που δεν είναι φυσιολογικό και μπορεί να προκληθεί από κάποιο είδος ασθένειας, προέρχεται από τη λέξη Παθολογία που προέρχεται από την ελληνική και σημαίνει τη μελέτη ασθενειών.

Όταν αναφέρονται σε κάτι παθολογικό, οι γιατροί δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη προέλευση της πάθησης, αλλά δείχνουν ότι υπάρχει μια διαδικασία, κατάσταση, εύρεση ή σύμπτωμα που μπορεί να έχει την προέλευσή της σε μια ασθένεια. Αυτή η λέξη δεν χρησιμοποιείται μόνο για φυσικά ευρήματα, μπορεί επίσης να υπάρχουν παθολογικά συναισθήματα, συμπεριφορές και στάσεις.

Προκειμένου να καθοριστεί η κατάσταση της παθολογίας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την κατάσταση της κανονικότητας ή της υγείας. Κατά τη διάρκεια της μελέτης ενός ασθενούς, θα πρέπει να πραγματοποιείται συστηματική ανασκόπηση από συστήματα που θα μπορούν να εντοπίζουν ευρήματα εκτός της κανονικότητας που είναι γνωστά ως σημεία, τα οποία συχνά δεν γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή ή συμβαίνουν χωρίς κανένα είδος εκδήλωσης ή συμπτωμάτων, όπως είναι η περίπτωση οζώδεις αλλοιώσεις, κηλίδες, διογκωμένα σπλάχνα της κοιλιάς, καρδιακοί μουργοί, διαταραχές ευαισθησίας, μεταξύ άλλων.

Ως συμπλήρωμα της κλινικής εξέτασης, οι συμπληρωματικές μελέτες, γνωστές ως παρακλινικές, μπορούν να αποδώσουν παθολογικά ευρήματα, δηλαδή τιμές εκτός φυσιολογικών ορίων, αυτό συμβαίνει σε εργαστηριακές μελέτες ή σε εικόνες όπως ακτινογραφίες, υπερήχους, τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες και μπορεί επίσης να αποδειχθεί από μελέτες που αξιολογούν τη λειτουργία μιας δομής όπως τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα.

Ο εντοπισμός μιας κατάστασης ή παθολογικής κατάστασης ανοίγει την πόρτα σε μια διερευνητική διαδικασία που επιδιώκει να εντοπίσει την ακριβή αιτία του προβλήματος, η οποία είναι γνωστή ως διάγνωση, η οποία είναι το κρίσιμο βήμα που απαιτείται για την καθιέρωση της κατάλληλης θεραπείας και της συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθήσετε.

Στην ιατρική υπάρχει μια ιατρική ειδικότητα αφιερωμένη στη μελέτη ασθενειών ή παθολογιών, αυτή η ειδικότητα είναι Παθολογία ή Παθολογική Ανατομία, πραγματοποιείται από Παθολόγους, αυτοί οι ειδικοί δεν είναι κλινικοί αφού δεν ασχολούνται άμεσα με ασθενείς, εργάζονται σε εργαστήρια και είναι αφιερωμένοι στη μελέτη ή διερεύνηση των ιστών τους τόσο μακροσκοπικά όσο και μικροσκοπικά για να αναζητήσουν ασθένειες, αντικείμενο μελέτης τους είναι βιοψίες και δείγματα ιστών με διάφορες οδούς, όπως επιχρίσματα και παρακέντηση σε ζωντανούς ασθενείς και αυτοψίες σε νεκρούς ασθενείς.

Η ιατροδικαστική είναι ένας κλάδος της Παθολογίας, επιδιώκει να εξακριβώσει τις αιτίες θανάτου, μερικές φορές κατά τη διάρκεια της αυτοψίας πραγματοποιείται η σωστή διάγνωση της νόσου ή της κατάστασης που έληξε η ζωή του ασθενούς.