ορισμός της σύμβασης εργασίας

Κάθε φορά που μιλάμε για κενή, επίσημη ή νομική εργασία, πρέπει να αναφερόμαστε σε ένα έγγραφο που είναι αναμφίβολα απόδειξη ότι η εργασία ή η εργασία εκτελείται σωστά και από τα δύο μέρη (ο εργαζόμενος και ο εργοδότης). Αυτό το έγγραφο δεν είναι άλλο από τη σύμβαση εργασίας ή τη σύμβαση εργασίας, ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του εάν θέλει να αποκτήσει τα οφέλη και την ασφάλιση που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που εκτελεί. Η σύμβαση εργασίας χρησιμεύει βασικά, όπως κάθε μορφή σύμβασης, για τον καθορισμό τόσο των δικαιωμάτων όσο και των υποχρεώσεων των μερών που λαμβάνουν χώρα κατά την υπογραφή της. Έτσι, η σύμβαση χρησιμεύει ως απόδειξη ότι το έργο είναι νόμιμο και ότι κάθε μέρος μπορεί να απαιτήσει τη σωστή εκπλήρωσή του, εάν για κάποιο λόγο αυτό δεν συμβεί.

Σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει με μαύρες, παράνομες ή ασταθείς θέσεις εργασίας, η σύμβαση εργασίας πρέπει πάντα να υπάρχει όταν μιλάμε για νομική εργασία. Είναι αναμφίβολα το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν ξεκινήσουν τη δραστηριότητα και είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος να γνωρίζουν και να γνωρίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται στο έγγραφο.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που σηματοδοτεί τη σύμβαση εργασίας είναι τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα εκτελεστεί η εργασία, για παράδειγμα, πόσες ώρες θα διαρκέσει, σε ποιον χώρο θα εκτελεστεί, ποια θα είναι η ίδια η δραστηριότητα ή η εργασία αποτελούνται από, τι αμοιβή θα ληφθεί για το ίδιο, κ.λπ. Επιπλέον, όλες οι κοινωνικές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στον εργαζόμενο πρέπει επίσης να είναι λεπτομερείς, όπως η κοινωνική εργασία, η ασφάλιση του εργαζομένου, ο αριθμός των ημερών, οι διακοπές, τα μπόνους Χριστουγέννων και τα οικογενειακά επιδόματα κ.λπ.

Από την άλλη πλευρά, η σύμβαση εργασίας καθορίζει επίσης καταστάσεις ή περιστάσεις που μπορεί να συνεπάγονται παραβίαση αυτής και που παρέχει στον ζημιωθέντα τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση για την αποζημίωση. Υπό αυτήν την έννοια, τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης διασφαλίζουν ότι πρέπει να συμμορφωθούν με ορισμένες προϋποθέσεις υπό την επιβολή ποινής ότι δεν θα το πράξει, το άλλο μέρος μπορεί νομικά και δικαστικά να διεκδικήσει τι οφείλεται.