ορισμός της ανεξαρτησίας

Ο όρος ανεξαρτησία συνδέεται συνήθως με την ποιότητα της κυριαρχίας και της αυτόνομης μιας χώρας ή μιας γεωγραφικής περιοχής. Ωστόσο, το νόημά του δεν είναι αποκλειστικά πολιτικό και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί επίσης να γίνει κατανοητό ως εφαρμόσιμη ποιότητα σε ένα άτομο, σε ένα ίδρυμα, ακόμη και σε ένα ζώο. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι η ανεξαρτησία είναι μια ηθική και ηθική αξία που έχει να κάνει με την ικανότητα που δείχνει το συγκεκριμένο άτομο να υπερασπίζεται τον εαυτό του και να μην υπόκειται στην εποπτεία ή τον έλεγχο μιας ανώτερης οντότητας.

Η ανεξαρτησία, με άλλα λόγια, δεν εξαρτάται. Όπως κατανοείται, ο όρος σημαίνει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων αυτόνομα και ελεύθερα. Περιττό να πούμε ότι η έννοια της ανεξαρτησίας συνδέεται βαθιά με αυτήν της ελευθερίας, γι 'αυτό γίνεται ένα από τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά στοιχεία για την ανθρώπινη ζωή.

Κανονικά, ο όρος ανεξαρτησία σχετίζεται με πολιτικά φαινόμενα, δεδομένου ότι θεωρείται επίσης η πιθανότητα ότι μια χώρα, μια περιοχή ή οποιαδήποτε κοινότητα πρέπει να κυβερνήσει και, επομένως, να αναιρέσει κάθε τομέα ή κηδεμονία που μπορεί να προέρχεται από άλλη περιοχή ή οντότητα. Οι αγώνες για ανεξαρτησία έχουν σηματοδοτήσει την ανθρώπινη ιστορία από την αρχαιότητα ακριβώς επειδή η έννοια της ανεξαρτησίας υπάρχει επίσης αυτή της κυριαρχίας και της υποταγής. Εκτιμάται ότι σε όλη την ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν πολλοί κύκλοι ανεξαρτησίας που επέτρεψαν σε πολλές περιοχές να απελευθερωθούν από τον ζυγό που έπεσε πάνω τους.

Ταυτόχρονα, η έννοια της ανεξαρτησίας μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή ενός απλού ατόμου. Υπό αυτήν την έννοια, ένα ανεξάρτητο άτομο είναι εκείνο που μπορεί να φροντίσει για τον εαυτό του είτε από οικονομική, κοινωνική, εργασιακή ή στέγαση.