ορισμός των αναμνήσεων

Θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και δημοφιλή λογοτεχνικά είδη σήμερα, τα απομνημονεύματα γράφονται αποτελούμενα από αναμνήσεις εμπειριών, εμπειριών και αισθήσεων που ένας συγκεκριμένος διάσημος χαρακτήρας μπορεί να είχε καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα απομνημονεύματα είναι μέρος του ευρύτερου λογοτεχνικού είδους που είναι γνωστό ως βιογραφία, αλλά διαφέρουν από άλλους τύπους βιογραφιών στο ότι μπορούν να είναι πολύ λιγότερο άκαμπτα, τυπικά και δομημένα.

Τα απομνημονεύματα πολιτικού, στρατιωτικού, πολιτικού χαρακτήρα ή οποιουδήποτε τύπου κοινωνικού ηγέτη μπορούν να γραφτούν από το ίδιο άτομο ή από κάποιον που έχει συνοδεύσει το ίδιο άτομο για μεγάλο μέρος της ζωής του και που μπορεί να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να πραγματοποιήσει μια τέτοια εργασία. (αν και αυτή η κατάσταση εμφανίζεται στις λιγότερες περιπτώσεις). Σε όλο αυτό το είδος λογοτεχνικής σύνθεσης, οι συγγραφείς επιδιώκουν να συλλάβουν όλες αυτές τις εμπειρίες και εμπειρίες που συνέβαιναν, ειδικά εκείνες που διαμόρφωναν την προσωπικότητά τους και που είχαν σχέση με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν.

Σε αντίθεση με τις βιογραφίες, τα απομνημονεύματα προσπαθούν να συσχετίσουν όλα τα γεγονότα που συνέβησαν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, ενώ τα πρώτα θα ασχοληθούν με ολόκληρη τη ζωή του χαρακτήρα στον οποίο αναφέρεται. Από την άλλη πλευρά, τα απομνημονεύματα διαφέρουν επίσης από τα προσωπικά ημερολόγια, καθώς γενικά γίνονται στο τέλος της περιόδου που συζητείται. Κανονικά, γράφονται από πολιτικούς ή στρατιωτικούς ηγέτες για να συλλάβουν δημόσια όλο το έργο, τα επιτεύγματα, τα λάθη και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν γύρω από αυτά. Στη συνέχεια χρησιμεύουν ως προβληματισμός για τα γεγονότα του παρελθόντος και τις πιθανές συνέπειές τους σήμερα.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι αναμνήσεις μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο ζωής αυτών των ηγετών, καθώς μας φέρνουν πιο κοντά στα συναισθήματά τους, τις δομές σκέψης και τα ενδιαφέροντά τους με τρόπο που συνήθως δεν εκτίθεται δημόσια σε καθημερινή βάση.