ορισμός των ατυχημάτων

Τα ατυχήματα είναι εκείνα τα απρόβλεπτα και ανεπιθύμητα συμβάντα που επηρεάζουν αρνητικά ένα άτομο ή ομάδες ανθρώπων. Αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία, τη σωματική υγεία, ή τουλάχιστον να προκαλέσει οπισθοδρόμηση μέσω προβλημάτων που απαιτούν λύση βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες, Υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται σε ορισμένους τομείς της κοινωνίας που τείνουν να χρησιμεύουν ως οδηγός για τους ανθρώπους.

Ένας κρίσιμος τομέας όσον αφορά την πιθανότητα ατυχημάτων αποτελείται από ορισμένες θέσεις εργασίας, όπως η κατασκευή κτιρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ατύχημα, εκτός από το ότι επηρεάζει την υγεία του εργαζομένου, μπορεί να επηρεάσει την εταιρεία στην οικονομία της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένα πρωτόκολλα ή κάποιο είδος κανονισμού που εντοπίζει προβλήματα για την αποφυγή τους μέσω συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας, όπως η χρήση κατάλληλων ενδυμάτων και προστατευτικών, συνήθως ακολουθούνται σε πολλές δραστηριότητες.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο τα ατυχήματα τείνουν να συμβαίνουν αρκετά συχνά είναι μέσα στο σπίτι. Εκεί είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ηλεκτρικές συσκευές και στη χρήση αερίου. Επιπλέον, σε εκείνα τα σπίτια όπου υπάρχουν μικρά, οι κίνδυνοι αυξάνονται, γι 'αυτό είναι απαραίτητη η συνεχής φροντίδα ενός ενήλικα που επιβλέπει τα παιχνίδια. Υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα και τα μικρά αντικείμενα που μπορούν να μεταφερθούν στο στόμα.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση ατυχημάτων που σχετίζονται με μέσα μεταφοράς, ειδικά σε τροχαία ατυχήματα. Σε αυτό το θέμα, τα κράτη συνήθως ορίζουν μια σειρά υποχρεωτικών κανονισμών που ελαχιστοποιούν τους θανάτους, όπως η χρήση ζωνών ασφαλείας. Υπάρχουν χώρες στον κόσμο που κατάφεραν να μειώσουν τον αριθμό αυτών των τύπων ατυχημάτων χάρη στην ευσυνείδητη αφοσίωση στη μελέτη του προβλήματος.