ορισμός της ανώνυμης εταιρείας

Μια εταιρεία είναι μια νομική οντότητα της οποίας η ύπαρξη διακρίνεται από εκείνη του ιδιοκτήτη της. Οι κάτοχοι της συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο μέσω μετοχών που παρέχουν οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα. Οι μετοχές διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με τις εξουσίες που παρέχουν ή με την ονομαστική τους αξία.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου της κοινωνίας είναι πολλά. Πρώτα, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη δεδομένου ότι οι πιστωτές έχουν δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και όχι για τα κέρδη των μετόχων. Στη δεύτερη θέση, Η διαπραγμάτευση μετοχών επιτρέπει στους μικρούς επενδυτές να συμμετέχουν.

Οι ιδιοκτήτες βρίσκουν συμμετοχή εντός της εταιρείας μέσω ενός εποπτικού και διοικητικού οργάνου που ονομάζεται γενική συνέλευση των μετόχων. Αυτό είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που θα επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας. Για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το χρόνο σε αυτό που ονομάζεται τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, αν και μπορεί να συμβεί ότι για λόγους ανάγκης οι μέτοχοι καλούνται σε αυτό που καλείται έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, δηλαδή, μια ασυνήθιστη συνάντηση για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μερικά παραδείγματα των θεμάτων που καλύπτονται στις συναντήσεις είναι η κατανομή των παροχών, η αμοιβή των διευθυντών, η διάλυση της εταιρείας, η διαίρεση της εταιρείας κ.λπ. Ωστόσο, ένα κοινό και εξαιρετικά σημαντικό είναι η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι ένα όργανο στο οποίο ανατίθεται η διοικητική λήψη αποφάσεων της εταιρείας. Η δομή του βασίζεται στα καταστατικά, τα οποία είναι γενικά αρκετά ευέλικτα ώστε να έχουν τις πιο κατάλληλες επιλογές ανάλογα με τις περιστάσεις.

Οι εταιρείες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνετε επενδύσεις όταν έχετε περιορισμένο κεφάλαιο. Ωστόσο, για τη διεξαγωγή αυτών των εργασιών είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε καλά την αγορά και τη λειτουργία της.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found