ορισμός της αγροτικής κοινότητας

Η έννοια της αγροτικής κοινότητας είναι αυτή που εφαρμόζεται σε αυτούς τους τύπους πληθυσμών που ζουν σε φυσικούς χώρους και που εξαρτώνται από πρωτογενείς οικονομίες στις οποίες δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία ή η γεωργία είναι βασικές για την παραγωγή τροφίμων και άλλα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για βασική διαβίωση (όπως υφάσματα ή παλτά). Οι αγροτικές κοινότητες είναι συνήθως αρκετά απλές στις μέρες μας όσον αφορά την ποιότητα ζωής τους, χωρίς να υπολογίζονται σε υπερβολική επιρροή από την τεχνολογία (στις περισσότερες περιπτώσεις, με μηδενική επιρροή) και διατηρώντας σε πολλές περιπτώσεις δομές σκέψης αρκετά παραδοσιακές.

Μια αγροτική κοινότητα μπορεί να περιγραφεί ουσιαστικά ως μια ομάδα ανθρώπων που ζουν μαζί στον ίδιο χώρο και οι οποίοι ασκούν οικονομικές δραστηριότητες προς όφελος των μελών της ομάδας, δηλαδή να είναι από μόνα τους επικράτηση. Η αγροτική κοινότητα είναι επίσης μια ομάδα ανθρώπων που ζουν σε ανοιχτούς και φυσικούς χώρους όπως η ύπαιθρο και διατηρούν στενή σχέση με τη φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, χαρακτηριστικά που έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό τα αστικά κέντρα.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα μια αγροτική κοινότητα, μπορούμε επίσης να προσθέσουμε ότι είναι συνήθως σχετικά μικρές, καθώς δεν δείχνουν συνεχή τάση προς τη δημογραφική ανάπτυξη (όπως κάνουν τα αστικά κέντρα και οι μεγάλες πόλεις), αλλά μάλλον δείχνουν ευκολία προς αυτήν. να δημιουργηθεί από διάφορες αιτίες (μετανάστευση σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση ασθενειών κ.λπ.). Ωστόσο, εκτιμάται ταυτόχρονα ότι εκείνοι οι άνθρωποι που ζουν σε αγροτικές κοινότητες παρουσιάζουν λιγότερη έκθεση σε επιπλοκές υγείας που χαρακτηρίζουν τα αστικά κέντρα όπως το άγχος, η ρύπανση, η βία, η ανασφάλεια και πολλές ασθένειες που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. τύποι καρκίνου.