ορισμός της πρακτικής

Η έννοια της πρακτικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλές διαφορετικές έννοιες. Μπορεί ακόμη, ανάλογα με το περιεχόμενο, να ενεργεί ως ουσιαστικό (για παράδειγμα όταν λέγεται "με την πρακτική βελτιώνεται") αλλά και ως επίθετο (εάν λέγεται για παράδειγμα "η άσκηση είναι πρακτική για την υγεία"). Σε κάθε περίπτωση, ο όρος έχει πάντα σχέση με την έννοια του κάτι που πρέπει να γίνει, που πραγματοποιείται και που απαιτεί κάποια γνώση ή επιμονή για τα αποτελέσματα να είναι όπως αναμένεται.

Όταν ο όρος χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, μιλάμε για οποιοδήποτε εμπόριο, δραστηριότητα ή δράση που πραγματοποιείται συνεχώς και με δέσμευση, έτσι ώστε να μην είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός ταυτόχρονα ή μια περίσταση. Η πρακτική γίνεται μια τακτική δράση που πραγματοποιείται για διαφορετικούς στόχους. Κάποιος μπορεί να είναι να βελτιώσει και να αποκτήσει μια ολοένα και ανώτερη απόδοση, για παράδειγμα όταν μιλάμε για πρακτική σκακιού, άθλημα, σπουδές, μαγείρεμα κλπ Υπό αυτήν την έννοια, η πρακτική νοείται ως «η πράξη να κάνει» κάτι σε τακτική βάση που συνεπάγεται την πιθανή επίτευξη καλών αποτελεσμάτων στην απόδοση. Από την άλλη πλευρά, η λέξη πρακτική χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα της ιατρικής για να αναφέρεται σε διάφορους τομείς όπως η πρακτική της αναισθησιολογίας, της τραυματικής, της δερματολογίας κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο όρος γίνεται πιο αφηρημένος και χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της περιοχής όπου αυτή η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα τακτικά. Έτσι, στους καταλόγους περιοχών ή υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ένα νοσοκομείο, ένα κέντρο υγείας ή μια κοινωνική εργασία, συζητούνται πρακτικές όπως οι διάφοροι τομείς που καλύπτονται από αυτό το ίδρυμα.

Επιπλέον, ο όρος πρακτική μπορεί επίσης να κατανοηθεί ως επίθετο. Με αυτόν τον τρόπο, κάτι θεωρείται πρακτικό όταν είναι χρήσιμο και θετικό, δηλαδή μπορεί να προσφέρει οφέλη σε όσους το υλοποιούν. Κάτι πρακτικό είναι κάτι σχετικά απλό να γίνει, που περιλαμβάνει λύσεις ή οφέλη και αυτό συνιστάται. Ένα παράδειγμα αυτού είναι όταν οι μαθητές συνιστώνται να κάνουν συνοπτικούς πίνακες των κειμένων που διαβάζουν, επειδή θεωρούνται πρακτικό στοιχείο για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.