ορισμός εργαλείου

Με μια ευρεία έννοια, ένα εργαλείο είναι αυτό το στοιχείο που επεξεργάζεται με σκοπό να διευκολύνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή μηχανική εργασία, κάτι που απαιτεί, προκειμένου να υλοποιηθεί, μια σωστή εφαρμογή ενέργειας..

Εν τω μεταξύ, με μια λιγότερο ευρεία έννοια, Το εργαλείο λέξεων χρησιμοποιείται ευρέως από άτομα σε συνηθισμένη γλώσσα για να αναφέρεται σε αυτά τα ισχυρά και ανθεκτικά σκεύη, κυρίως κατασκευασμένα με σίδερο, καθώς η προέλευση της λέξης ήδη προβλέπει και ότι εξυπηρετούν στους ανθρώπους να εκτελούν διαφορετικά μηχανικά έργα που κάνουν ή κάνουν. χρειάζονται την εφαρμογή φυσικής δύναμης.

Όλα τα υπάρχοντα εργαλεία και εκείνα που κατασκευάζονται, πληρούν πάντα έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα που δεν έχει συγκεκριμένη τεχνική λειτουργία.

Τα περισσότερα από αυτά αποδεικνύονται απλοί συνδυασμοί μηχανών που έχουν μηχανικό πλεονέκτημα. Στην περίπτωση του σφιγκτήρα, για παράδειγμα, ενεργεί σαν να ήταν ένας διπλός μοχλός, το υπομόχλιο του βρίσκεται στην κεντρική άρθρωση, η ισχύς δίνεται από το χέρι και η αντίσταση εκδηλώνεται από το τμήμα που κρατά.

Υπάρχουν δύο τύποι εργαλείων, οι μηχανικοί, που χρησιμοποιούν εξωτερική πηγή ενέργειας, όπως ηλεκτρική ενέργεια και τα εγχειρίδια, που χρησιμοποιούν ανθρώπινη μυϊκή δύναμη. Αυτά τα είδη είναι γενικά κατασκευασμένα από χάλυβα, μέταλλο, ξύλο ή καουτσούκ και χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή κατασκευής, τα οποία χωρίς αυτά θα ήταν πραγματικά πολύπλοκα.

Αντίθετα με αυτό που πιστεύεται για αιώνες, τα ανθρώπινα όντα δεν είναι τα μόνα ζωντανά όντα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο, υπάρχουν μερικά πρωτεύοντα, όπως χιμπατζήδες, πουλιά και ακόμη και μερικά έντομα που χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία για να πραγματοποιήσουν κάποιες ενέργειες, Μεταξύ αυτών, πέτρες για να είναι σε θέση να σπάσουν αποτελεσματικά τις καρύδες ή τα αυγά, τα ραβδιά, να τους βοηθήσουν να αφαιρέσουν έντομα που απειλούν τις φωλιές τους και μερικοί άλλοι να επεξεργαστούν το φαγητό τους.

Μια άλλη επαναλαμβανόμενη χρήση που παρατηρεί τον όρο εργαλείο είναι αυτή του συσκευή ή διαδικασία που αυξάνει την ικανότητα εκτέλεσης ορισμένων εργασιών, π.χ. εργαλεία προγραμματισμού, εργαλεία διαχείρισης, μαθηματικά, μεταξύ άλλων.