ορισμός της απόδοσης

Ο όρος που μας απασχολεί παρακάτω δεν ανήκει αρχικά στη γλώσσα μας αλλά είναι ένας τυπικός όρος της αγγλικής γλώσσας, αλλά ο οποίος κατάφερε να ριζώσει στη γλώσσα μας από τη χρήση της. Προέκυψε βασικά από το αγγλικό ρήμα εκτελώ, που στα ισπανικά αναφέρεται στην πράξη.

Η παράσταση Αποτελείται από μια καλλιτεχνική παράσταση της οποίας τα κύρια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι, αφενός, ο αυτοσχεδιασμός που κυριαρχεί στην καλλιτεχνική παράσταση και, αφετέρου, η έμφαση που του αποδίδεται στο αισθητικό ζήτημα, δηλαδή, στις παραστάσεις, και οι δύο η δράση και η εικόνα συμβαδίζουν και βάζουν την ίδια ένταση στο ότι και οι δύο είναι δυνατές.

Ως συνέπεια αυτών των δύο αξιών, οι παραστάσεις τείνουν να ξυπνούν πολύ έκπληξη σε όσους τις εκτιμούν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προέλευση αυτού του τύπου πολιτιστικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης βρίσκεται στο Εμπροσθοφυλακή που προτάθηκε από τα κινήματα που διέδωσαν τον φουτουρισμό, στις αρχές του περασμένου αιώνα.

Δηλαδή, εκπρόσωποι αυτής της τάσης στην προθυμία τους να μας δείξουν ότι υπήρχαν άλλοι τρόποι έκφρασης άρχισαν να χρησιμοποιούν μάλλον ασυνήθιστους και νέους τρόπους και έτσι είναι ότι μέσω συγκεκριμένων σταδίων, ακροβατικών, ζωγραφικών δειγμάτων, μεταξύ άλλων, εξαπλώθηκαν τα μηνύματά τους, παραβιάζοντας σαφώς τη σειρά των πραγμάτων που έχουν καθιερωθεί σε αυτό το θέμα.

Επίσης, όπου η παράσταση χαρακτηρίζεται από παραβίαση καθιερωμένων προτύπων, δεδομένου ότι είναι σύνηθες να πραγματοποιούνται σε μη συμβατικούς χώρους και ότι δεν υπάρχει στενή σχέση με την τέχνη, για παράδειγμα η δημόσια οδός, ένα εμπορικό κέντρο, μια πλατεία, μεταξύ πολλών οι υπολοιποι.

Ακόμη και πολλές φορές αποδεικνύεται πιο ελκυστικό όπου και όχι το περιεχόμενο της παράστασης.

Παρόλο που σήμερα είναι πρακτικά καθημερινό να βρούμε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα μπορούσαμε να πλαισιώσουμε στην παράσταση, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όταν αυτό προέκυψε με μεγάλη δύναμη στα μέσα της δεκαετίας του '50 του περασμένου αιώνα, δεν ήταν τόσο κοινό για έναν καλλιτέχνη ή μια ομάδα καλλιτεχνών δείχνουν την τέχνη τους στη μέση του δρόμου. Γι 'αυτό λέμε ότι η παράσταση με μια συγκεκριμένη έννοια επέβαλε έναν νέο τρόπο έκφρασης της τέχνης και του πολιτισμού και επίσης την εκτίμησή της, για όσους από την άλλη πλευρά.