ορισμός του βιοτόπου

Όπως υποδηλώνει ο όρος, ο βιότοπος σημαίνει τόπος όπου αναπτύσσεται η ζωή, καθώς το βιο σημαίνει ότι η ζωή και ο τυφλοπόντικας είναι ισοδύναμος με τη γη. Με άλλα λόγια, οι βιότοποι είναι χώροι στους οποίους είναι δυνατή η ανάπτυξη κάποιας μορφής ζωής. Υπό αυτήν την έννοια, η ιδέα του βιοτόπου είναι ισοδύναμη με την έννοια του οικοτόπου.

Η μελέτη των βιοτόπων είναι μέρος της οικολογίας

Η οικολογία είναι ένας κλάδος που είναι μέρος της βιολογίας και εστιάζει στη μελέτη των οικοσυστημάτων, κατανοώντας από το οικοσύστημα τις σχέσεις μεταξύ των ζωντανών όντων και του φυσικού τους περιβάλλοντος. Στα οικοσυστήματα υπάρχουν δύο βασικά συστατικά: ο βιότοπος και η βιοκένωση. Από την πρώτη καταλαβαίνουμε το φυσικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του (ειδικά το κλίμα, το ανάγλυφο του εδάφους ή τις ιδιότητες του εδάφους).

Με τη βιοκένωση κατανοούμε το σύνολο των ζωντανών όντων που αποτελούν μέρος ενός οικοσυστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια του βιοτόπου αναφέρεται σε μια γεωγραφική περιοχή και ότι η βιοκένωση αναφέρεται στα ζωντανά όντα που αποτελούν μέρος ενός βιοτόπου και τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους.

Η σχέση μεταξύ βιοκένωσης και βιότοπου είναι εμφανής, καθώς ένας ζωντανός οργανισμός αποκτά τους πόρους του στο περιβάλλον που τον περιβάλλει.

Ο αγώνας για επιβίωση πραγματοποιείται σε ένα συγκεκριμένο μέρος, τον βιότοπο

Τα έμβια όντα που αλληλεπιδρούν για να επιβιώσουν σχετίζονται με έναν βιότοπο ή έναν βιότοπο. Ο βιότοπος είναι το αβιοτικό (άψυχο) μέρος ενός οικοσυστήματος.

Ο βιότοπος έχει τρεις διαστάσεις: το περιβάλλον, το υπόστρωμα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες

- Το περιβάλλον είναι αυτό που περιβάλλει τους οργανισμούς και υπάρχουν τρία μέσα: επίγεια, υδρόβια ή εναέρια.

- Το υπόστρωμα είναι το στοιχείο στο οποίο βρίσκονται τα ζωντανά όντα, για παράδειγμα, ένας βράχος, νερό, το σώμα άλλων ζωντανών όντων ή άμμος.

- Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (ονομάζονται επίσης αβιοτικοί παράγοντες) αναφέρονται στα φυσικά-χημικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (ατμοσφαιρική πίεση, βαθμός υγρασίας, αλατότητα εδάφους, ώρες ημέρας ή θερμοκρασία).

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν την ιδιαιτερότητα να παρουσιάζουν όρια ανοχής, δηλαδή περιθώρια για καθεμία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (πέρα από αυτά τα περιθώρια δεν είναι δυνατή η ύπαρξη ζωής των περισσότερων ειδών).

Κάνοντας μια θεατρική παράσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βιότοπος σχηματίζεται από τη σκηνή και το σκηνικό, οι ηθοποιοί θα εκπροσωπούν τη βιοκένωση και όλα αυτά αποτελούν θεατρική αναπαράσταση ή οικοσύστημα.

Φωτογραφίες: iStock - chuvipro / drmakkoy


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found