ορισμός της κοινωνικής πραγματικότητας

Ο άνθρωπος ζει στην κοινωνία, είναι μέρος ενός συγκεκριμένου πλαισίου και η επιρροή του περιβάλλοντος ασκεί επίσης ένα αξιοσημείωτο σημάδι στο μεμονωμένο θέμα.

Αυτός ο κοινωνικός ιστός δείχνει μια πραγματικότητα που έχει τη δική της οντότητα βασισμένη στις αρχές, τα έθιμα και τους κανόνες που καθορίζουν την κουλτούρα ενός δεδομένου περιβάλλοντος. Όλοι οι άνθρωποι ζουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα, είμαστε μέρος ενός περιβάλλοντος στο οποίο αλληλεπιδρούμε συνεχώς.

Μια δυναμική πραγματικότητα στην οποία υπάρχει μόνιμη αλληλεπίδραση

Αυτή η κοινωνική πραγματικότητα δεν είναι στατική αλλά δυναμική, όπως φαίνεται από την ιστορική εξέλιξη των λαών. Η κοινωνική πραγματικότητα δείχνει τη συνεχή επιρροή του συνόλου και του μέρους (το σύστημα και το συγκεκριμένο άτομο). Μέσα σε αυτήν την κοινωνική πραγματικότητα, υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων που δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους.

Η σχέση μεταξύ του εαυτού και της ετερότητας

Μια σχέση που προκύπτει από τη συνεχή σύνδεση μεταξύ του εαυτού και του άλλου (του εαυτού και των άλλων). Στην κοινωνική πραγματικότητα υπάρχει επίσης ανωνυμία όπως φαίνεται από την πραγματικότητα που υπάρχει σε μια μεγάλη πόλη όπου όλα τα άτομα αποτελούν μέρος ενός συστήματος στο οποίο η αδιαφορία απέναντι στο άλλο αποτελεί τον τρόπο ζωής αυτής της κοινωνικής πραγματικότητας ως συνέπεια του υπερπληθυσμού μιας μεγάλης πόλης.

Η γλώσσα είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία μιας κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς η επικοινωνιακή ικανότητα της κοινωνικής πραγματικότητας του ανθρώπου βοηθά στην κατανόηση της κοινωνικής συνύπαρξης των ανθρώπων. Η κοινωνική πραγματικότητα δημιουργεί επίσης τη δημιουργία θεσμών που στοχεύουν να προσφέρουν μια υπηρεσία για το καλό της εν λόγω κοινότητας. Αυτά τα ιδρύματα επιτρέπουν επίσης την προώθηση της οργάνωσης στην κοινωνική συνύπαρξη.

Η κοινωνιολογία μελετά την κοινωνική πραγματικότητα

Η κοινωνική πραγματικότητα μιας ανεπτυγμένης κοινότητας που απολαμβάνει ένα καλό σύστημα πρόνοιας χαρακτηρίζεται από μια δίκαιη κατανομή του πλούτου. Αντίθετα, υπάρχουν επίσης κοινωνικές πραγματικότητες στις οποίες υπάρχουν πολλές κοινωνικές ανισότητες.

Η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη που μελετά αντικειμενικά την κοινωνική πραγματικότητα. Μια επιστήμη που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα σε ιστορικό-πολιτιστικό πλαίσιο.