ορισμός αποσπάσματος

Η αναφορά μιας κινητής ασφάλειας ή μιας ασφάλειας είναι η αποδοχή της ως αξίας διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο και η συνακόλουθη επίσημη εκτίμηση της αξίας της με βάση προκαθορισμένα κριτήρια για την αγορά και πώληση.

Στη γενική οικονομία, το χρηματιστήριο είναι η εκτίμηση ή αποτίμηση ενός μεριδίου ή οικονομικού τίτλου με σκοπό τον προσδιορισμό της αξίας του στην αγορά προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την αγορά ή την πώληση. Το απόσπασμα αποτελεί επίσημη εκτίμηση, καθώς πραγματοποιείται σύμφωνα με προκαθορισμένες παραμέτρους και, επομένως, πραγματοποιείται περιοδικά για την ενημέρωση της αξίας μιας ασφάλειας ή μιας κοινής χρήσης.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα αποσπάσματα είναι αυτό των διαφόρων εθνικών νομισμάτων σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να καθοριστεί η σχέση μεταξύ τους, η αύξηση ή μείωση της αξίας τους και η λειτουργία στο χρηματιστήριο παγκοσμίως. Συχνά, το τρέχον νόμισμα σε κάθε χώρα αναφέρεται σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ ή το ευρώ και, σε σχέση με το ίδιο, η συναλλαγματική αξία του στην αγορά και πώληση μπορεί να καθοριστεί και, επομένως, η πορεία της οικονομίας μιας χώρας. Αυτές οι προσφορές καθορίζονται επίσημα από την Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας και διέπουν τις οικονομικές δραστηριότητες σε καθημερινή βάση λόγω της διακύμανσης της παγκόσμιας αγοράς.

Άλλα παραδείγματα τιμών είναι, για παράδειγμα, η αποτίμηση των μετοχών μιας εταιρείας που αποκτήθηκε από ένα άτομο ή η προσφορά κινητών ή ακίνητων αξιών για εμπορικές συναλλαγές. Η προσφορά είναι ένας τόσο διαδεδομένος όρος που χρησιμοποιείται επίσης για να μιλήσει για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων θέσεων εργασίας και την εκτίμησή τους από τον εν λόγω εργαζόμενο. Για παράδειγμα, μια μετάφραση ενός εγγράφου μπορεί να αναφέρεται από τον συγγραφέα σύμφωνα με τις ικανότητες και την εμπειρία του.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found