ορισμός του κιλού

Ο όρος κιλό χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός τύπου μέτρησης βάρους. Το κιλό είναι μια συγκεκριμένη ποσότητα βάρους που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αντικείμενο εκτός και αν είναι υγρό ή αέριο, οπότε θα μπορούσε επίσης να γίνει αλλά υπάρχουν και άλλα πιο συγκεκριμένα μέτρα για αυτά. Η μέτρηση του κιλού ξεκινά από την ιδέα ότι όλα τα εμπειρικά γνωστά αντικείμενα (δηλαδή, συγκεκριμένα, όχι αφηρημένα όπως η φαντασία), έχουν βάρος. Το θέμα έχει ως μία από τις ιδιότητές του το βάρος και αυτό ποικίλλει ανάλογα με πληθώρα στοιχείων, καταστάσεων ή συγκεκριμένων περιστάσεων.

Το κιλό είναι το σύνολο των χιλιάδων γραμμαρίων και γενικά το μέτρο του βάρους χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των πραγμάτων από μικρά έως μεσαία, ενώ το μέτρο των τόνων (χιλιάδες κιλά) χρησιμοποιείται για βαρύτερα πράγματα ή στοιχεία. Οι άνθρωποι, τα ζώα, ζυγίζονται πάντα σε κιλά και γραμμάρια, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις ζώων που είναι πολύ μεγάλα (και μπορούν να ζυγίζονται σε τόνους) ή πολύ μικρά (και δεν ζυγίζουν ένα κιλό). Ο άνθρωπος προς το παρόν, γεννιέται ζυγίζοντας στις περισσότερες περιπτώσεις πάνω από ένα κιλό, έτσι είναι το μέτρο που χρησιμοποιείται από τη στιγμή για να γνωρίζει το βάρος του.

Το κιλό είναι επίσης πολύ κοινό ως μέτρο σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με ανταλλαγή, εμπόριο. Τα προϊόντα που διακινούνται συνήθως πωλούνται κατά βάρος, δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του προϊόντος, τόσο υψηλότερη είναι η τιμή. Εκτός από τα υγρά που πωλούνται σε λίτρα, όλα μπορούν να πωληθούν σε χιλιόγραμμα ή γραμμάρια σε περίπτωση που δεν είναι αρκετά βαρύ. Επιπλέον, πολλά βρώσιμα στοιχεία χωρίζονται σήμερα σε μερίδες ενός κιλού για οικογενειακή και ιδιωτική κατανάλωση που μπορούν να γίνουν από αυτά.