ορισμός της επιστημολογίας

ο Γνωσιολογία είναι το μέρος του φιλοσοφία που ασχολείται αποκλειστικά με το ανθρώπινη γνώση γενικά. Δηλαδή, η γυναικολογία δεν έχει τη γνώση συγκεκριμένων ή συγκεκριμένων θεμάτων όπως η αστρονομία ή η γεωγραφία, αλλά η εστίασή της την τοποθετεί στη γενικότητα της γνώσης, από πού προέρχεται και πώς επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων.

Το όνομά του προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις gnosis και λογότυπα που σημαίνουν γνώση και την ικανότητα της γνώσης, αντίστοιχα, και μας οδηγεί πίσω στο Αρχαία Ελλάδα, μια εμβληματική γεωγραφική θέση σε αυτό το σημείο σε ό, τι είναι εγγενές στη φιλοσοφία και τα ζητήματα της γνώσης. Επειδή, από την αρχή, τα εγγενή προβλήματα της γνώσης αφορούσαν και ασχολήθηκαν με την ελληνική φιλοσοφία και φυσικά των μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων που ξεχώρισαν εκείνα τα χρόνια, έτσι συμβαίνει. Πλάτων, από τον Αριστοτέλη, για να αναφέρουμε μερικά από τα πιο δημοφιλή, αλλά χωρίς εξαιρέσεις πρέπει να αναφέρουμε ότι όλοι οι φιλόσοφοι έχουν ασχοληθεί με τη γνώση ή τη γνωσιολογία.

Η φιλοσοφία επικεντρώθηκε βασικά από τις πιο απομακρυσμένες εποχές στη μελέτη, την αντιμετώπιση, την αποσαφήνιση διαφόρων τύπων προβλημάτων και ζητημάτων που κάνουν την ανθρώπινη ζωή, την ύπαρξη, τον λόγο, την επικοινωνία και προφανώς τη γνώση. Και στη συνέχεια σε αυτήν τη συνεχή έρευνα για τα πάντα, τη γνώση, κατέλαβε ένα πολύ αστρικό σημείο από εκείνα τα αρχικά χρόνια της επιστήμης. Και όταν η φιλοσοφία συστηματοποιήθηκε, παρέδωσε τη γονική εξουσία αυτού του ζητήματος στη γυναικολογία και έτσι είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον προβληματισμό σχετικά με την προέλευση και την ουσία της πράξης της γνώσης.

Οι περισσότεροι θέλουν να πουν ότι η γυναικολογία είναι η γενική θεωρία της γνώσης και ότι ως τέτοια προορίζεται βασικά να αντικατοπτρίζει την αντιστοιχία μεταξύ του υποκειμένου που γνωρίζει και του αντικειμένου που είναι το αντικείμενο αυτής της πράξης της γνώσης. Καθώς το αντικείμενο που πρέπει να είναι γνωστό είναι εξωτερικό από τον λόγο του ατόμου, το μυαλό αυτού του ατόμου θα φροντίσει να διαμορφώσει μια ιδέα για αυτό.