ορισμός της ακρίβειας

Η ακρίβεια νοείται ως η ικανότητα ενός ατόμου να φτάσει έγκαιρα στις εργασίες του, στα μέρη που πρέπει να πάει κλπ. Η έννοια της ακρίβειας θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών στις οποίες η διαχείριση του χρόνου έχει μεγάλη σημασία. Η ακρίβεια μπορεί να γίνει κατανοητή ως στάση ταυτόχρονα ως αξία: από τη μία πλευρά είναι το αποτέλεσμα της έγκαιρης δράσης και, στη συνέχεια, του να ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι τον χρόνο, ενώ από την άλλη είναι επίσης μια πολύ εκτιμώμενη αξία, ειδικά στον χώρο εργασίας. . Ένα ακριβές άτομο δίνει πάντα την ιδέα της ευθύνης, του σεβασμού και της οργάνωσης σε αντίθεση με την εικόνα που δίνει ένα ακριβές άτομο.

Μπορούμε να πούμε ότι η ιδέα της έγκαιρης άφιξης, της έγκαιρης άφιξης σε μέρη ή της άσκησης δραστηριοτήτων εγκαίρως, είναι χαρακτηριστικό των κοινωνιών μας. Αυτό συμβαίνει επειδή σε μεγάλο μέρος της ιστορίας ο άνθρωπος μετρά το χρόνο από φυσικά φαινόμενα όπως ο ήλιος, οι πλανήτες κ.λπ. Ωστόσο, στη νεωτερικότητα, ο καπιταλισμός και η προθυμία του να κερδίσει χρήματα από οποιαδήποτε κατάσταση επιδίωξε να περιορίσει αυτές τις ερμηνείες όλο και περισσότερο για να καθιερώσει έναν τύπο μέτρησης χρόνου που ήταν πολύ πιο μετρήσιμος και αντικειμενικός.

Η ακρίβεια έχει να κάνει στη συνέχεια με την ιδέα του να ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί και να οργανώσει το χρόνο που έχει κάποιος για να μπορεί να εκπληρώσει τους διαφορετικούς στόχους και ευθύνες που του έχουν ανατεθεί. Ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για ακρίβεια με την έννοια της άφιξης σε ένα μέρος την καθορισμένη ώρα, αυτό έχει να κάνει με την ιδέα του να μάθουμε πώς να διαχειριστούμε τον χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες μεταβλητές που μπορούν να τον επηρεάσουν με τον τελικό στόχος της άφιξης στο μέρος με τον σωστό τρόπο.