ορισμός του συμπεράσματος

Ο όρος του συμπεράσματος είναι γνωστός σε όλους εκείνους τον τύπο ή πρόταση που είναι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται μετά από μια διαδικασία πειραματισμού ή ανάπτυξης και που καθορίζει τις τελικές παραμέτρους για το τι παρατηρείται. Η λέξη συμπέρασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στον επιστημονικό όσο και στον λογοτεχνικό τομέα και σε πολλούς άλλους τομείς στους οποίους δίνει την ιδέα του τέλους ή του τέλους μιας σειράς γεγονότων ή περιστάσεων που συνδέονται περισσότερο ή λιγότερο μεταξύ τους.

Ο στόχος του όρου συμπεράσματος είναι να προσδιορίσει οποιαδήποτε κατάσταση που σημαίνει την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, είτε πρόκειται για μια διαδικασία έρευνας, ανάλυσης, μιας σειράς γεγονότων ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που συνεπάγεται την κίνηση προς το τέλος. Το συμπέρασμα είναι το τελευταίο μέρος μιας αλυσίδας γεγονότων ή περιστάσεων που σχετίζονται μεταξύ τους και που συμβαίνουν με λίγο ή πολύ τακτικό τρόπο σύμφωνα με διάφορα στοιχεία.

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις το συμπέρασμα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αυθόρμητων γεγονότων ή γεγονότων, όταν αναφέρεται στο συμπέρασμα στον επιστημονικό τομέα, έχει να κάνει με το αποτέλεσμα της ανάλυσης και των παρατηρήσεων που μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε μια τέτοια πρόταση. Επομένως, το επιστημονικό συμπέρασμα μπορεί να επεξεργαστεί από το άτομο που διεξάγει τις έρευνες προκειμένου να εκφράσει νέα δεδομένα ή συστήματα πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν στον επιστημονικό τομέα για να αποκτήσουν μελλοντικές γνώσεις.

Στη λογοτεχνική πλευρά, το συμπέρασμα θεωρείται ένα από τα τρία κεντρικά μέρη κάθε έργου: αρχή, ανάπτυξη και συμπέρασμα. Με τον ίδιο τρόπο, σε αυτήν την περίπτωση, το συμπέρασμα είναι το τελευταίο μέρος στο οποίο όλες οι ιστορίες είναι κλειστές και επιτυγχάνεται μια τελική εμφάνιση της ιστορίας, μια περίπτωση στην οποία παρατηρείται το αποτέλεσμα των γεγονότων που περιγράφονται και σχετίζονται εκ των προτέρων. .