ορισμός της εργασίας

Η εννοια του ΕΡΓΑΤΙΚΟ δυναμικοπρος την έχει εκτεταμένη δουλειά στη γλώσσα μας και χρησιμοποιείται για την ονομασία eσωματική και πνευματική προσπάθεια που κάνει ένα άτομο για να κατασκευάσει ένα καλό.

Ομοίως, η έννοια χρησιμοποιείται για την κλήση το κόστος της εργασίας ενός εργαζομένου, για παράδειγμα, δηλαδή την τιμή που θα χρεώσει για την εκτέλεση αυτής ή αυτής της εργασίας.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εργασίας: άμεση εργασία (Είναι αυτό που καταναλώνεται σε περιοχές που έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή ορισμένων υπηρεσιών, για παράδειγμα, είναι αυτή που πραγματοποιείται από τους εργαζόμενους και τους χειριστές μιας εταιρείας), έμμεση εργασία (Είναι αυτό που καταναλώνεται στους διοικητικούς τομείς μιας εταιρείας και που εξυπηρετεί την υποστήριξη της παραγωγής και του μάρκετινγκ), εργατικό δυναμικό διαχείρισης (Αυτό αντιστοιχεί στην οδηγία και το εκτελεστικό προσωπικό μιας εταιρείας) και εμπορική εργασία (Είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για την εμπορική περιοχή μιας εταιρείας).

Οι διαμάχες και οι αντιπαραθέσεις προκύπτουν πάντα γύρω από το κόστος της εργασίας, ειδικά που συνδέονται με την υπέρβαση της αξίας της και στον δρόμο που βρίσκεται απέναντι από τη δυστυχία που σε ορισμένες χώρες πληρώνεται για αυτό.

Είναι γνωστό στο τελευταίο ότι σε χώρες όπως Κίνα και Ινδία η εργασία αποδεικνύεται πολύ φθηνή καθώς οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται με ασφάλιση ζωής.

Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι αυτή η κατάσταση είναι δυνατή επειδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να εργαστούν για τους κατώτατους μισθούς και προφανώς όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην αγορά εργασίας σε αυτόν τον τομέα επειδή πιθανώς δεν έχουν προσληφθεί εργαζόμενοι με καλύτερη ειδίκευση επειδή υπάρχουν άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά με λιγότερα χρήματα. Οι μετανάστες, για παράδειγμα, συχνά αποδέχονται αυτόν τον όρο μόλις φτάσουν σε μια χώρα για να βρουν εργασία γρήγορα.

Από την άλλη πλευρά, σε τομείς όπως οι κατασκευές, τα υδραυλικά και η ηλεκτρική ενέργεια, είναι κοινό ότι εκτός από τα ανταλλακτικά που πρέπει να αλλάξουν ή να αντικατασταθούν, οι εργαζόμενοι που το πραγματοποιούν χρεώνουν τη δουλειά τους ξεχωριστά.